2016-04-18 10:42

2016-04-21 16:56

Vargpar spårlöst borta från revir

DALSLAND: Rovdjursinventeringen klar

Det finns varg i Dalsland, men arten minskar i antal. Det visar den senaste rapporten från lässtyrelsen.

Vid månadsskiftet var inventeringen av antalet rovdjur i Västra Götaland klar. Förhållandena har, enligt Nelly Grönberg på länsstyrelsen, varit ovanligt gynnsamma tack vare längre perioder av snö.

Inventeringen sker genom en kombination av spårning, tips från allmänheten samt ett 30-tal strategiskt utplacerade kameror.

När det gäller vargen finns det i dag två ensamma, revirmarkerande vargar i området kring Laxarby. Det har också funnits ett revirmarkerande par i Dalsland, men det verkar vara borta.

Inte naturligt

Nelly Grönberg menar att det är osannolikt att båda djuren försvunnit på ett naturligt sätt.

– Ett par som inte har en lös koppling till ett område, utan har markerat revir, lämnar inte området utan att det har hänt något, säger hon. Det är osannolikt att båda försvinner.

Mänsklig påverkan

Vad det är som har hänt är svårt att säga, men enligt Nelly Grönberg handlar det om mänsklig påverkan.

– Det kan handla om att människor har stört dem men också om att de har skadats fysiskt.

Resultatet av inventeringen kommer att sammanställas i en gemensam skandinavisk rapport framåt sommaren, och sedan börjar nästa inventering igen den 1 oktober. På länsstyrelsen vill man gärna att allmänheten tipsar om man påträffar spår eller ser rovdjur.

Vid månadsskiftet var inventeringen av antalet rovdjur i Västra Götaland klar. Förhållandena har, enligt Nelly Grönberg på länsstyrelsen, varit ovanligt gynnsamma tack vare längre perioder av snö.

Inventeringen sker genom en kombination av spårning, tips från allmänheten samt ett 30-tal strategiskt utplacerade kameror.

När det gäller vargen finns det i dag två ensamma, revirmarkerande vargar i området kring Laxarby. Det har också funnits ett revirmarkerande par i Dalsland, men det verkar vara borta.

Inte naturligt

Nelly Grönberg menar att det är osannolikt att båda djuren försvunnit på ett naturligt sätt.

– Ett par som inte har en lös koppling till ett område, utan har markerat revir, lämnar inte området utan att det har hänt något, säger hon. Det är osannolikt att båda försvinner.

Mänsklig påverkan

Vad det är som har hänt är svårt att säga, men enligt Nelly Grönberg handlar det om mänsklig påverkan.

– Det kan handla om att människor har stört dem men också om att de har skadats fysiskt.

Resultatet av inventeringen kommer att sammanställas i en gemensam skandinavisk rapport framåt sommaren, och sedan börjar nästa inventering igen den 1 oktober. På länsstyrelsen vill man gärna att allmänheten tipsar om man påträffar spår eller ser rovdjur.

  • Jessica Eriksson