2016-04-18 15:48

2016-04-18 15:48

Kritiserar kostnad för gräsklippning

FÄRGELANDA: Föreningar tycker det blir för dyrt

Fotbollsföreningar i Färgelanda kommun får från och med i år betala för gräsklippningen av planerna. För kostsamt anser föreningsrepresentanter, som nu yttrar sitt missnöje mot förändringen.

Färgelanda kommun har tidigare stått för gräsklippningen av de kommunägda fotbollsplanerna. I och med att föreningsbidragen ändrades, med start den 1 januari 2015, beslutades att föreningarna får betala för gräsklippningen. I sommar är det första året som förändringen gäller.

För dyrt

Tanken är att kostnaden för gräsklippningen ska täckas av de bidrag som föreningarna tilldelas av kommunen. Flera av dem får både ett anläggningsbidrag plus ett aktivitetsbidrag; 25 kronor per deltagare och sammankomst. Men enligt föreningarna räcker det inte till.

– Vi begär att ni ser över detta för att vår förening ska kunna överleva.

Det säger Stigens IF i en skrivelse till Färgelanda kommun, och de är inte ensamma.

– Enligt ert förslag skulle kostnaden för gräsklippningen kosta 42 000 kronor. Vi är tacksamma för anläggningsbidraget på 45 000 kronor, men det täcker knappt drift och underhåll av föreningens anläggningar, exklusive gräsklippning, skriver Ödeborgs IF, i en annan skrivelse.

För att få aktivitetsbidrag krävs det att deltagarna vid aktiviteterna är 0–20 år eller över 65 år.

– Vår förening har ett väldigt begränsat antal aktiva ungdomar under 20 år, skriver Ödeborgs IF, vilket även Stigens IF påpekar i sin skrivelse.

Kostsam maskin

Att föreningarna helt enkelt skulle klippa gräset själva är inte en självklarhet, då det krävs kostsam utrustning.

Problematiken diskuterades nyligen vid ett möte där politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter deltog. Den politiska ledningen ska efter mötet ha lovat att stå för gräsklippningen fram till midsommar, men uppgifterna är inte bekräftade.

Färgelanda kommun har tidigare stått för gräsklippningen av de kommunägda fotbollsplanerna. I och med att föreningsbidragen ändrades, med start den 1 januari 2015, beslutades att föreningarna får betala för gräsklippningen. I sommar är det första året som förändringen gäller.

För dyrt

Tanken är att kostnaden för gräsklippningen ska täckas av de bidrag som föreningarna tilldelas av kommunen. Flera av dem får både ett anläggningsbidrag plus ett aktivitetsbidrag; 25 kronor per deltagare och sammankomst. Men enligt föreningarna räcker det inte till.

– Vi begär att ni ser över detta för att vår förening ska kunna överleva.

Det säger Stigens IF i en skrivelse till Färgelanda kommun, och de är inte ensamma.

– Enligt ert förslag skulle kostnaden för gräsklippningen kosta 42 000 kronor. Vi är tacksamma för anläggningsbidraget på 45 000 kronor, men det täcker knappt drift och underhåll av föreningens anläggningar, exklusive gräsklippning, skriver Ödeborgs IF, i en annan skrivelse.

För att få aktivitetsbidrag krävs det att deltagarna vid aktiviteterna är 0–20 år eller över 65 år.

– Vår förening har ett väldigt begränsat antal aktiva ungdomar under 20 år, skriver Ödeborgs IF, vilket även Stigens IF påpekar i sin skrivelse.

Kostsam maskin

Att föreningarna helt enkelt skulle klippa gräset själva är inte en självklarhet, då det krävs kostsam utrustning.

Problematiken diskuterades nyligen vid ett möte där politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter deltog. Den politiska ledningen ska efter mötet ha lovat att stå för gräsklippningen fram till midsommar, men uppgifterna är inte bekräftade.