2016-04-15 16:11

2016-04-15 16:11

Buab skrotas i ny bolagsorganisation

BENGTSFORS: Näringslivsbolaget omvandlas till näringslivsråd

Det kommunala näringslivsbolaget Bengtsfors Utvecklings AB, Buab, kommer av allt att döma att skrotas.

– Vi tror att arbetet kan komma att fungera bättre med att ha näringslivsfunktionen i förvaltningsform för att knyta arbetet närmare med politiken, säger Per Jonsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi vill i stället få till någon form av näringslivsråd där ett tvärsnitt av det lokala näringslivet ska finnas representerat. Samtidigt vill vi också att det här rådet ska arbeta med landsbygdsfrågor, fortsätter han.

Ska ni ha någon anställd där?

– Ja, det kommer att behövas.

Vad händer med Cecilia Bergs vd-tjänst på Buab?

– Om bolaget försvinner så försvinner också tjänsten.

Har ni känt ett missnöje med Buab?

– Det har från en del politiker funnits önskemål om att avveckla Buab. Den väsentliga anledningen till att Buab bildades finns inte heller kvar, nämligen möjligheten att kunna låna ut riskkapital, säger Per Jonsson.

Bengt Larsson är styrelseordförande för Buab. Han berättar att Cecilia Berg har sagt upp sig.

– Jag har också själv tjatat om att få gå under ett helt års tid, men blivit övertalat om att fortsätta.

Vilken betydelse har Buab haft?

– Bolaget har funnits i elva år och har uträttat mycket för Bengtsfors. Vi har sett till att få hit 170 fasta jobb.

Vilka då?

– Det har jag redovisat förut och tänker redovisa igen så småningom. Men det handlar till exempel om att vi lyckades få hit busstillverkaren Coman, Kåpis tvätteri som flyttades från Säffle till Bengtsfors och Techroi som inte är något avslutat kapitel. Techroi har fått order till Bengtsfors som man ännu inte börjat arbeta med, säger Bengt Larsson.

Den 2 maj beslutar kommunfullmäktige om framtiden för Buab och de andra kommunala bolagen.

– Vi tror att arbetet kan komma att fungera bättre med att ha näringslivsfunktionen i förvaltningsform för att knyta arbetet närmare med politiken, säger Per Jonsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi vill i stället få till någon form av näringslivsråd där ett tvärsnitt av det lokala näringslivet ska finnas representerat. Samtidigt vill vi också att det här rådet ska arbeta med landsbygdsfrågor, fortsätter han.

Ska ni ha någon anställd där?

– Ja, det kommer att behövas.

Vad händer med Cecilia Bergs vd-tjänst på Buab?

– Om bolaget försvinner så försvinner också tjänsten.

Har ni känt ett missnöje med Buab?

– Det har från en del politiker funnits önskemål om att avveckla Buab. Den väsentliga anledningen till att Buab bildades finns inte heller kvar, nämligen möjligheten att kunna låna ut riskkapital, säger Per Jonsson.

Bengt Larsson är styrelseordförande för Buab. Han berättar att Cecilia Berg har sagt upp sig.

– Jag har också själv tjatat om att få gå under ett helt års tid, men blivit övertalat om att fortsätta.

Vilken betydelse har Buab haft?

– Bolaget har funnits i elva år och har uträttat mycket för Bengtsfors. Vi har sett till att få hit 170 fasta jobb.

Vilka då?

– Det har jag redovisat förut och tänker redovisa igen så småningom. Men det handlar till exempel om att vi lyckades få hit busstillverkaren Coman, Kåpis tvätteri som flyttades från Säffle till Bengtsfors och Techroi som inte är något avslutat kapitel. Techroi har fått order till Bengtsfors som man ännu inte börjat arbeta med, säger Bengt Larsson.

Den 2 maj beslutar kommunfullmäktige om framtiden för Buab och de andra kommunala bolagen.