2016-04-10 09:39

2016-04-10 09:39

Cykellopp flyttat - ansökan kom in för sent

Bengtsfors

Camp Dalsland tvingas flytta det planerade mountainbike-loppet. Ansökan om tillstånd lämnades in för sent.

Dalslands XC flyttas till september, skriver Crister Blüme, verksamhetsansvarig på Camp Dalsland, på deras hemsida. Anledningen är att de inte fått länsstyrelsens tillstånd att genomföra loppet.

"Felet är vårt, vår ansökan skickades in för sent", skriver Crister Blüme på hemsidan.

Ansökan måste vara inne minst 4 månader före tävlingstillfället, vilket den inte var, och avslogs därför av länsstyrelsen. Enligt Crister Blüme har de lämnat in ansökan vid ungefär samma tidpunkt även tidigare år och ändå fått tillstånd.

Camp Dalsland jobbar nu på en ny ansökan. Förhoppningen är att loppet ska kunna genomföras den 17 september i stället.

Dalslands XC flyttas till september, skriver Crister Blüme, verksamhetsansvarig på Camp Dalsland, på deras hemsida. Anledningen är att de inte fått länsstyrelsens tillstånd att genomföra loppet.

"Felet är vårt, vår ansökan skickades in för sent", skriver Crister Blüme på hemsidan.

Ansökan måste vara inne minst 4 månader före tävlingstillfället, vilket den inte var, och avslogs därför av länsstyrelsen. Enligt Crister Blüme har de lämnat in ansökan vid ungefär samma tidpunkt även tidigare år och ändå fått tillstånd.

Camp Dalsland jobbar nu på en ny ansökan. Förhoppningen är att loppet ska kunna genomföras den 17 september i stället.

  • Jessica Eriksson