2016-04-06 12:07

2016-04-06 12:07

Inga p-vakter på gång

FÄRGELANDA

Färgelanda kommun har fortfarande inga planer på att ha någon kommunal parkeringsvakt, skriver Bohusläningen på sin hemsida.

Kommunen är en av få som inte har kommunala parkeringsvakter men anser inte att det är nödvändigt då det, enligt enhetschefen på tekniska förvaltningen, John Andersson, ”finns gott om plats på landsbygden”.

Valbohem har parkeringsvakter i sina bostadsområden som kontrollerar att folk parkerar inom markerade platser.

Kommunen är en av få som inte har kommunala parkeringsvakter men anser inte att det är nödvändigt då det, enligt enhetschefen på tekniska förvaltningen, John Andersson, ”finns gott om plats på landsbygden”.

Valbohem har parkeringsvakter i sina bostadsområden som kontrollerar att folk parkerar inom markerade platser.