2016-04-05 09:02

2016-04-05 09:02

Stora planer på ny arena

DALS-ED: Bollhallen räcker inte till för föreningarnas behov

Nu vill Eds FF få kommunens hjälp med att bygga en allaktivitetshall för att låta idrotten blomma och ungdomarna växa. Total kostnad är beräknad till drygt 36 miljoner kronor, varav kommunen föreslås stå för 25 av dem.

Foreningen har haft kontakter med kommunen och lämnat in en ambitiös projektbeskrivning.

I morgon, onsdag, finns förslaget med som ett ärende när kommunstyrelsens arbetsutskott träffas.

Mer träningstider

– Tiderna i bollhallen räcker inte till alla som vill vara där. Det gäller inte bara för oss inom Eds FF, säger Ulf Karlsson, en av de drivande i arbetsgruppen för Dals-Eds arena.

Problematiken är störst under vinterhalvåret men finns även under sommaren. Ulf Karlsson menar att de stora förlorarna är ungdomarna. De tider som är mest tillgängliga är tidigt på dagen, då det är svårt att få ledare, och sent på kvällen.

– Då handlar det om tider från klockan 21 och framåt. Det går inte att driva vettig ungdomsidrott på sådana tider, säger han.

Platsen för arenan är tänkt till stenmjölsplanen intill Hagaskolan. Den ska också vara tillgänglig för skolan.

Eds FF har under ett antal år haft funderingar om en konstgräsplan för fotboll med eller utan tak. Ur den diskussionen växte tankarna på en allaktivitetshall med plats för flera idrotter fram.

Bland annat har arenagruppen haft kontakt med några föreningar och räknar upp Eds Atlet, Eds SK och Friskis och svettis i ansökan.

Möjliga intäkter

Den stora frågan är driften av en sådan hall.

Utöver idrott tänker sig arbetsgruppen plats för kafé, personlig tränare, massör, sjukgymnast, fritids eller andra intressenter som vill hyra kontor. Detta skulle ge fasta intäkter.

Foreningen har haft kontakter med kommunen och lämnat in en ambitiös projektbeskrivning.

I morgon, onsdag, finns förslaget med som ett ärende när kommunstyrelsens arbetsutskott träffas.

Mer träningstider

– Tiderna i bollhallen räcker inte till alla som vill vara där. Det gäller inte bara för oss inom Eds FF, säger Ulf Karlsson, en av de drivande i arbetsgruppen för Dals-Eds arena.

Problematiken är störst under vinterhalvåret men finns även under sommaren. Ulf Karlsson menar att de stora förlorarna är ungdomarna. De tider som är mest tillgängliga är tidigt på dagen, då det är svårt att få ledare, och sent på kvällen.

– Då handlar det om tider från klockan 21 och framåt. Det går inte att driva vettig ungdomsidrott på sådana tider, säger han.

Platsen för arenan är tänkt till stenmjölsplanen intill Hagaskolan. Den ska också vara tillgänglig för skolan.

Eds FF har under ett antal år haft funderingar om en konstgräsplan för fotboll med eller utan tak. Ur den diskussionen växte tankarna på en allaktivitetshall med plats för flera idrotter fram.

Bland annat har arenagruppen haft kontakt med några föreningar och räknar upp Eds Atlet, Eds SK och Friskis och svettis i ansökan.

Möjliga intäkter

Den stora frågan är driften av en sådan hall.

Utöver idrott tänker sig arbetsgruppen plats för kafé, personlig tränare, massör, sjukgymnast, fritids eller andra intressenter som vill hyra kontor. Detta skulle ge fasta intäkter.

Föreningarna jobb

Föreningarnas ansvar:

Driva projektet i samråd med kommunen och fylla hallen med verksamheter.

I fotbolls/friidrottsdelen finansiera konstgräs, löparbanor med mera.

Betala ”sin” del av driften genom hyra.