2016-04-05 06:00

2016-04-06 09:04

Olika bud om samverkan

DALSLAND: Dalslandskommunernas kommunalförbund

Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud vill se en fortsatt hög grad av samverkan inom ett dalsländskt kommunalförbund. Åmål tycker att det är dags att skrota den gamla modellen.

Under fjolåret meddelade Åmåls kommun att man inte längre trodde på en samverkan i förbundsform. I samband med detta gjorde ett revisionsbolag en analys av situationen. Bolaget fann två alternativ: antingen ett bantat förbund eller en nedläggning.

Därefter begärde samtliga kommuner utträde ur förbundet.

När nu Dalslandskommunerna säger sitt om framtiden meddelar Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud samfällt att de vill ha en fortsatt samverkan inom ett dalsländskt kommunalförbund.

Miljö och upphandling

Det gäller framför allt inom områden som rör olika former av miljösamarbeten. Upphandlingar tycker Bengtsfors och Mellerud i stället sker bättre via samverkan genom avtal.

Färgelanda anser dock att även upphandlingar kan ske inom förbundsregi.

Dals-Eds kommun tycker å sin sida att samverkan i en gemensam nämnd borde vara att föredra inom områden som rör olika miljösamverkan medan upphandlingar borde kunna ske ge via samverkan genom avtal.

Åmåls kommun menar i stället att det vore bäst om all samverkan som i dag genomförs i kommunalförbundet i fortsättningen sköts via samverkan genom avtal.

Under fjolåret meddelade Åmåls kommun att man inte längre trodde på en samverkan i förbundsform. I samband med detta gjorde ett revisionsbolag en analys av situationen. Bolaget fann två alternativ: antingen ett bantat förbund eller en nedläggning.

Därefter begärde samtliga kommuner utträde ur förbundet.

När nu Dalslandskommunerna säger sitt om framtiden meddelar Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud samfällt att de vill ha en fortsatt samverkan inom ett dalsländskt kommunalförbund.

Miljö och upphandling

Det gäller framför allt inom områden som rör olika former av miljösamarbeten. Upphandlingar tycker Bengtsfors och Mellerud i stället sker bättre via samverkan genom avtal.

Färgelanda anser dock att även upphandlingar kan ske inom förbundsregi.

Dals-Eds kommun tycker å sin sida att samverkan i en gemensam nämnd borde vara att föredra inom områden som rör olika miljösamverkan medan upphandlingar borde kunna ske ge via samverkan genom avtal.

Åmåls kommun menar i stället att det vore bäst om all samverkan som i dag genomförs i kommunalförbundet i fortsättningen sköts via samverkan genom avtal.