2016-04-04 12:00

2016-04-04 13:02

Sjuksköterska först på plats

FÄRGELANDA: Hjälp i väntan på ambulans

Från och med den 1 april kan den som larmar 112 i Färgelanda kommun få ett första omhändertagande av en kommunanställd sjuksköterska innan ambulansen kommer. Det är vad samverkande sjukvård går ut på och som drog i gång i fredags.

Det var i slutet av november som kommunstyrelsen i Färgelanda beslutade att gå med i samverkande sjukvård steg två. Sedan 2010 har kommunen varit med i steg ett, det vill säga att när sjukvårdsupplysningen, jourcentralen eller Mäva, medicinsk äldrevårdsavdelning, har kontakt med en patient via telefon och behöver göra en bedömning, kan en kommunanställd sjuksköterska gör ett hembesök. Dessa uppdrag har hittills varit få.

Steg två innebär att en kommunanställd sjuksköterska kan larmas även på ambulansens prio ett-larm, larmsamtal till 112, för att göra ett första omhändertagande innan ambulans anländer.

Oklart när

När beslutet fattades var det osäkert när samverkande sjukvård skulle komma i gång eftersom det saknades sjuksköterskor, en yrkesgrupp som det råder stor brist på i landet. Men det löste sig snabbare än väntat och i fredags tryckte Färgelanda kommun på startknappen.

– Vi behövde fem nya sjuksköterskor för att kunna köra i gång. Tre är på plats och vi söker två till. Det är sökande på tjänsterna så vi tror att det kommer att lösa sig. Det har gått bättre än förväntat, säger Ulla Morsing.

Sköterskorna som ska arbeta med samverkande sjukvård har fått två dagars utbildning i akutsjukvård. De har också utrustats med syrgas, hjärtstartare och ytterligare läkemedel. Den samverkande sjukvården gäller dygnet runt, alla dagar.

– Det är klart att vi inte blir akutsjuksköterskor tack vare en tvådagarsutbildning och det är ett annat arbetssätt, men det var en bra introduktion och jag tycker att det ska bli roligt, säger Maria Lobrant, sjuksköterska som ska jobba med samverkande sjukvård.

– Våra sjuksköterskor har lång erfarenhet och är trygga. De har snarlika uppdrag i vardagen, säger Ulla Morsing.

Alltid två

I andra kommuner som är med i samverkande sjukvård har de vanligaste larmen varit andningssvårigheter, bröstsmärtor, medvetslöshet, kramper, oro och ångest samt fall.

Kommunanställda sjuksköterskor kommer inte bli larmade till trafikolyckor, larm med barn, kemolyckor eller där sjuksköterskan riskerar att möte hot eller våld.

I Färgelanda kommun kommer det alltid att åka två sjuksköterskor på varje larm. Sjuksköterskan som larmas har alltid möjlighet att tacka nej för att prioritera egna patienter.

Kommunerna som medverkar får en engångssumma om 400 000 kronor och sedan ytterligare pengar för varje utfört uppdrag. För Färgelanda kommuns del räckte det inte till för att köra i gång satsningen då fler sjuksköterskor behövde anställas. Därför har kommunstyrelsen skjutit till 480 000 kronor ur den ofördelade potten 2016.

Det var i slutet av november som kommunstyrelsen i Färgelanda beslutade att gå med i samverkande sjukvård steg två. Sedan 2010 har kommunen varit med i steg ett, det vill säga att när sjukvårdsupplysningen, jourcentralen eller Mäva, medicinsk äldrevårdsavdelning, har kontakt med en patient via telefon och behöver göra en bedömning, kan en kommunanställd sjuksköterska gör ett hembesök. Dessa uppdrag har hittills varit få.

Steg två innebär att en kommunanställd sjuksköterska kan larmas även på ambulansens prio ett-larm, larmsamtal till 112, för att göra ett första omhändertagande innan ambulans anländer.

Oklart när

När beslutet fattades var det osäkert när samverkande sjukvård skulle komma i gång eftersom det saknades sjuksköterskor, en yrkesgrupp som det råder stor brist på i landet. Men det löste sig snabbare än väntat och i fredags tryckte Färgelanda kommun på startknappen.

– Vi behövde fem nya sjuksköterskor för att kunna köra i gång. Tre är på plats och vi söker två till. Det är sökande på tjänsterna så vi tror att det kommer att lösa sig. Det har gått bättre än förväntat, säger Ulla Morsing.

Sköterskorna som ska arbeta med samverkande sjukvård har fått två dagars utbildning i akutsjukvård. De har också utrustats med syrgas, hjärtstartare och ytterligare läkemedel. Den samverkande sjukvården gäller dygnet runt, alla dagar.

– Det är klart att vi inte blir akutsjuksköterskor tack vare en tvådagarsutbildning och det är ett annat arbetssätt, men det var en bra introduktion och jag tycker att det ska bli roligt, säger Maria Lobrant, sjuksköterska som ska jobba med samverkande sjukvård.

– Våra sjuksköterskor har lång erfarenhet och är trygga. De har snarlika uppdrag i vardagen, säger Ulla Morsing.

Alltid två

I andra kommuner som är med i samverkande sjukvård har de vanligaste larmen varit andningssvårigheter, bröstsmärtor, medvetslöshet, kramper, oro och ångest samt fall.

Kommunanställda sjuksköterskor kommer inte bli larmade till trafikolyckor, larm med barn, kemolyckor eller där sjuksköterskan riskerar att möte hot eller våld.

I Färgelanda kommun kommer det alltid att åka två sjuksköterskor på varje larm. Sjuksköterskan som larmas har alltid möjlighet att tacka nej för att prioritera egna patienter.

Kommunerna som medverkar får en engångssumma om 400 000 kronor och sedan ytterligare pengar för varje utfört uppdrag. För Färgelanda kommuns del räckte det inte till för att köra i gång satsningen då fler sjuksköterskor behövde anställas. Därför har kommunstyrelsen skjutit till 480 000 kronor ur den ofördelade potten 2016.

Samverkande sjukvård

Det startade i Strömstad och Tanum år 2009 då verksamheten på lokalsjukhuset drogs ner. För att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård togs då förslag fram till samverkansformer vilket resulterade i samverksane sjukvård. Det finns i åtta av regionens kommuner och samordnar sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde och tas tillvara på ett mer effektivt sätt för att ge invånaren rätt vård på rätt plats.