2016-04-01 06:00

2016-04-01 06:00

Önskar en idrottshall

HÖGSÄTER: Utredningen om anläggning för inomhusidrott i Högsäter är klar

Föreningslivet vill ha en idrottshall. Det står klart efter att utredningen om en anläggning för inomhusidrott i Högsäter är färdig. Klart är också att en utbyggnad inte längre är ett alternativ.
Nu är det upp till politikerna vilken väg man ska gå.

När kommunstyrelsen sammanträdde i onsdags förra veckan fick de en genomdragning av utredningen. Tre olika sektorer i kommunens organisation har varit inblandade i arbetet – samhällsbyggnad, barn och utbildning samt kultur- och fritid, som har haft huvudansvaret för utredningen.

Fyra olika alternativ har utretts: Renovering av nuvarande byggnad, utbyggnad av nuvarande byggnad, byggnation av bollhall samt byggnation av idrottshall.

Utredningen visar att alternativ två inte längre är aktuellt.

– Samhällsbyggnadssektorn har gjort den bedömningen att det inte finns tillräckligt med yta med hänsyn till skolgården och skolans parkering, säger kultur- och fritidschef Thomas Lassehag.

Både skolans och föreningarnas behov belyses i utredningen.

Skolan beskriver situationen i den nuvarande lokal där lektioner i idrott och hälsa bedrivs som trång. Skolan menar att salen begränsar undervisningen, saknar förrådsutrymmen och har hög ljudnivå.

Mögel och fukt

Underhållet är dessutom eftersatt, vilket påverkar arbetsmiljön negativt för både elever och personal.

”Väggarna bär spår av fuktgenomträngning, det finns misstankar om mögel i väggar och golv och våtrumstapeterna är slitna”, framgår det i utredningen.

Föreningarna är inne på samma linje, att den lilla salen begränsar verksamheten. Tre av fyra föreningar förordar alternativ fyra: Byggnation av idrottshall. Alltså, en lika stor hall som i dag finns i Färgelanda.

Högsäters tennisklubb uttalar att en idrottshall är en förutsättning för inomhustennis. Högsäters GF fotboll uppger att en idrottshall bland annat ger rätt yta och takhöjd för futsal. Friskis och Svettis menar att en idrottshall kan delas upp i två vilket innebär att flera föreningar kan vara aktiva i hallen samtidigt.

– Utredningen visar också att ytterligare en konsekvens av nybyggnation är att det främjar utveckling och ger framtidstro på orten, säger Thomas Lassehag.

Enligt en beräkning av samhällsbyggnadssektorn kostar byggnation av en idrottshall cirka 25 miljoner kronor. Att bygga en bollhall, snäppet mindre, kostar cirka 20 miljoner och att renovera den nuvarande byggnaden kostar cirka 1,6 miljoner.

Utredningen omfattar inte något beslutsförslag från tjänstemannasidan, utan nu är det upp till politikerna att välja vilken väg de ska gå.

När kommunstyrelsen sammanträdde i onsdags förra veckan fick de en genomdragning av utredningen. Tre olika sektorer i kommunens organisation har varit inblandade i arbetet – samhällsbyggnad, barn och utbildning samt kultur- och fritid, som har haft huvudansvaret för utredningen.

Fyra olika alternativ har utretts: Renovering av nuvarande byggnad, utbyggnad av nuvarande byggnad, byggnation av bollhall samt byggnation av idrottshall.

Utredningen visar att alternativ två inte längre är aktuellt.

– Samhällsbyggnadssektorn har gjort den bedömningen att det inte finns tillräckligt med yta med hänsyn till skolgården och skolans parkering, säger kultur- och fritidschef Thomas Lassehag.

Både skolans och föreningarnas behov belyses i utredningen.

Skolan beskriver situationen i den nuvarande lokal där lektioner i idrott och hälsa bedrivs som trång. Skolan menar att salen begränsar undervisningen, saknar förrådsutrymmen och har hög ljudnivå.

Mögel och fukt

Underhållet är dessutom eftersatt, vilket påverkar arbetsmiljön negativt för både elever och personal.

”Väggarna bär spår av fuktgenomträngning, det finns misstankar om mögel i väggar och golv och våtrumstapeterna är slitna”, framgår det i utredningen.

Föreningarna är inne på samma linje, att den lilla salen begränsar verksamheten. Tre av fyra föreningar förordar alternativ fyra: Byggnation av idrottshall. Alltså, en lika stor hall som i dag finns i Färgelanda.

Högsäters tennisklubb uttalar att en idrottshall är en förutsättning för inomhustennis. Högsäters GF fotboll uppger att en idrottshall bland annat ger rätt yta och takhöjd för futsal. Friskis och Svettis menar att en idrottshall kan delas upp i två vilket innebär att flera föreningar kan vara aktiva i hallen samtidigt.

– Utredningen visar också att ytterligare en konsekvens av nybyggnation är att det främjar utveckling och ger framtidstro på orten, säger Thomas Lassehag.

Enligt en beräkning av samhällsbyggnadssektorn kostar byggnation av en idrottshall cirka 25 miljoner kronor. Att bygga en bollhall, snäppet mindre, kostar cirka 20 miljoner och att renovera den nuvarande byggnaden kostar cirka 1,6 miljoner.

Utredningen omfattar inte något beslutsförslag från tjänstemannasidan, utan nu är det upp till politikerna att välja vilken väg de ska gå.

Bakgrund:

Det var i höstas som utredningen inleddes, efter att det i flera år har diskuterats om den nuvarande gymnastikhallen ska renoveras, byggas till eller byggas om. Fyra olika alternativ har utretts:

1. Renovering av nuvarande byggnad.

2. Utbyggnad av nuvarande byggnad.

3. Byggnation av bollhall.

4. Byggnation av idrottshall.