2016-04-01 08:00

2016-04-01 08:00

Hög andel olämplig medicin

DALSLAND: Bengtsfors kommun bra för att förebygga risker, men skriver ut mycket läkemedel

Det skrivs ut en relativt hög andel olämplig medicin till de äldre på de särskilda boendena i Bengtsfors och Dals-Ed. Inom hemtjänsten är även användningen av psykofarmaka hög.

– Det här innebär att kan finnas risk för överförskrivning och det kan vara på sin plats med en översyn, säger Helena Henningson på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

SKL gör varje år i samarbete med Socialstyrelsen öppna jämförelser av den vård och omsorg som finns i landets kommuner.

Årets undersökning visar att Bengtsfors ligger bra till när det gäller riskförebyggande åtgärder i ordinärt boende. Kommunen är tredje bäst på detta i hela landet.

Även boendemiljön på de särskilda boendena anses mycket bra.

Forskare varnar

Sämre är det alltså på läkemedelssidan. Utskrivningen av olämpliga läkemedel för äldre i särskilt boende och hemtjänsten ligger högt.

Även utskrivningen av psykofarmarka i hemtjänsten har skjutit i höjden, vilket är en allmän trend i hela landet som flera forskare har varnat för.

Mycket psykofarmaka

Dals-Eds kommun ligger också högt när det gäller olämpliga läkemedelsutskrivningar och psykofarmaka i hemtjänsten. Man ligger inte heller bra till när det handlar om riskförebyggande åtgärder i särskilt boende.

Låg andel fallskador

Bättre ställt är det när det gäller fallskador för personer över 80 år. Såväl Dals-Ed som Bengtsfors har en låg andel sådana.

Dals-Ed får också riktigt bra betyg när det handlar om bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten samt i kontakter med personal med personal i ordinärt boende.

Färgelanda kommun ligger betydligt sämre till när det gäller just dessa båda sistnämnda faktorer.

Å andra sidan ligger man bättre till än grannkommunerna när det gäller läkemedelsförskrivningar.

Enda bottennoteringen här noteras i klassen ”tio eller fler läkemedel, 75 år och på särskilt boende”.

Särskilt boende

Färgelanda kan också stoltera med en sjätteplats i landet klassen ”särskilt boende i sin helhet”. Man noterar också få fallskador och har relativt korta väntetider.

– Det här innebär att kan finnas risk för överförskrivning och det kan vara på sin plats med en översyn, säger Helena Henningson på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

SKL gör varje år i samarbete med Socialstyrelsen öppna jämförelser av den vård och omsorg som finns i landets kommuner.

Årets undersökning visar att Bengtsfors ligger bra till när det gäller riskförebyggande åtgärder i ordinärt boende. Kommunen är tredje bäst på detta i hela landet.

Även boendemiljön på de särskilda boendena anses mycket bra.

Forskare varnar

Sämre är det alltså på läkemedelssidan. Utskrivningen av olämpliga läkemedel för äldre i särskilt boende och hemtjänsten ligger högt.

Även utskrivningen av psykofarmarka i hemtjänsten har skjutit i höjden, vilket är en allmän trend i hela landet som flera forskare har varnat för.

Mycket psykofarmaka

Dals-Eds kommun ligger också högt när det gäller olämpliga läkemedelsutskrivningar och psykofarmaka i hemtjänsten. Man ligger inte heller bra till när det handlar om riskförebyggande åtgärder i särskilt boende.

Låg andel fallskador

Bättre ställt är det när det gäller fallskador för personer över 80 år. Såväl Dals-Ed som Bengtsfors har en låg andel sådana.

Dals-Ed får också riktigt bra betyg när det handlar om bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten samt i kontakter med personal med personal i ordinärt boende.

Färgelanda kommun ligger betydligt sämre till när det gäller just dessa båda sistnämnda faktorer.

Å andra sidan ligger man bättre till än grannkommunerna när det gäller läkemedelsförskrivningar.

Enda bottennoteringen här noteras i klassen ”tio eller fler läkemedel, 75 år och på särskilt boende”.

Särskilt boende

Färgelanda kan också stoltera med en sjätteplats i landet klassen ”särskilt boende i sin helhet”. Man noterar också få fallskador och har relativt korta väntetider.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.