2016-04-01 06:00

2016-04-01 10:16

Eneroth lovar bättring

BENGTSFORS: "Statliga kontor ska sluta stängas – i stället ska statlig närvaro på landsbygden öka"

Arbetsförmedlingar, skattekontor och polis stänger runt om på den svenska landsbygden. Under sitt besök i Bengtsfors lovade statsministerns högra hand, Tomas Eneroth (S), att trenden nu ska vändas.

– Det måste till en ökad statlig närvaro i hela landet och regeringens ambition är att nedläggningen av statliga kontor på landsbygden ska upphöra, säger Tomas Eneroth som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen till Dalslänningen.

Han menar att den pågående centraliseringsprocess som generaldirektörerna för flera statliga verk tagit initiativ till är skadlig för landet.

– Det får negativa effekter till exempel för arbetsförmedlingens arbete och vi kommer att ha en fortsatt tät dialog med arbetsmarknadens aktörer när det gäller det här, säger Eneroth.

Myndigheter ska flytta

Han hänvisade också till den kursändring som regeringen nu aviserat om att flytta ut statliga myndigheter från Stockholm till landsbygden.

Civilminister Ardalan Shekarabi har gett Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att framöver kunna styra lokaliseringen hårdare.

– Det är avgörande för en långsiktig landsbygdsutveckling. Det är också viktigt att man hittar andra lösningar som Bengtsfors kan erbjuda med satsningen på unga arbetslösa i projektet En väg in och vuxenutbildningen, säger Eneroth.

Under mötet i Bengtsfors träffade han bland annat kommunalråden i Bengtsfors och Åmål.

Vad tycker ni efter mötet? Är ni nöjda med de besked ni har fått?

– Jag hade hoppats på en snabbare insats från regeringens sida här för medan gräset växer så dör kon. Men det är bra att det nu pågår ett arbete på den här nivån för att utvecklingen ska kunna stoppas, säger Per Eriksson.

Michael Karlsson berättade att han haft många hårda ordväxlingar med Skatteverkets generaldirektör för att försöka stoppa stängningen av kontoret i Åmål.

Men förgäves.

Klåfingriga direktörer

– – Det har funnits en brist på statlig styrning där klåfingriga generaldirektörer lägger ner skattekontor, arbetsförmedlingar och polis. Vi får hoppas att det är slut med det nu, säger Michael Karlsson.

– Det måste till en ökad statlig närvaro i hela landet och regeringens ambition är att nedläggningen av statliga kontor på landsbygden ska upphöra, säger Tomas Eneroth som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen till Dalslänningen.

Han menar att den pågående centraliseringsprocess som generaldirektörerna för flera statliga verk tagit initiativ till är skadlig för landet.

– Det får negativa effekter till exempel för arbetsförmedlingens arbete och vi kommer att ha en fortsatt tät dialog med arbetsmarknadens aktörer när det gäller det här, säger Eneroth.

Myndigheter ska flytta

Han hänvisade också till den kursändring som regeringen nu aviserat om att flytta ut statliga myndigheter från Stockholm till landsbygden.

Civilminister Ardalan Shekarabi har gett Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att framöver kunna styra lokaliseringen hårdare.

– Det är avgörande för en långsiktig landsbygdsutveckling. Det är också viktigt att man hittar andra lösningar som Bengtsfors kan erbjuda med satsningen på unga arbetslösa i projektet En väg in och vuxenutbildningen, säger Eneroth.

Under mötet i Bengtsfors träffade han bland annat kommunalråden i Bengtsfors och Åmål.

Vad tycker ni efter mötet? Är ni nöjda med de besked ni har fått?

– Jag hade hoppats på en snabbare insats från regeringens sida här för medan gräset växer så dör kon. Men det är bra att det nu pågår ett arbete på den här nivån för att utvecklingen ska kunna stoppas, säger Per Eriksson.

Michael Karlsson berättade att han haft många hårda ordväxlingar med Skatteverkets generaldirektör för att försöka stoppa stängningen av kontoret i Åmål.

Men förgäves.

Klåfingriga direktörer

– – Det har funnits en brist på statlig styrning där klåfingriga generaldirektörer lägger ner skattekontor, arbetsförmedlingar och polis. Vi får hoppas att det är slut med det nu, säger Michael Karlsson.