2016-03-30 06:00

2016-03-30 06:00

Sörknattens reservat utökas

DALSLAND: Sörknatten utökas till att även omfatta Bengtsfors kommun

Ett av Dalslands mest besökta naturreservat utökas till att även omfatta Bengtsfors kommun. Skogsägarna har själva tagit initiativet och skapat förutsättningar för att ytterligare områden vid Sörknatten nu blir skyddsvärd skog.

– Vi är naturligtvis glada för att skogsägarna hör av sig till oss så att det här fina naturreservatet kan bli ännu större, säger Tord Wennerblom som är biolog på Länsstyrelsen.

Sörknatten lockar varje år många besökare, både svenskar och utländska turister som vill se de vackra skogarna, sjöarna och njuta av den fina utsikten från berget Sörknatten.

Ronja Rövardotter

Sörknatten är också känt genom att Tage Danielssons valde att förlägga filmatisering av Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter till området.

Även konstnären Otto Hesselbom använde sig av området när han målade sin berömda tavla Vårt land.

Bengtsfors och Åmål

Naturreservatet, som tidigare endast omfattat delar av Åmåls kommun, bildades 1981 och utökades 1997 till att omfatta cirka 370 hektar. Genom en satsning i två etapper har reservatet växt med ytterligare 20 hektar.

Under fjolåret gjordes en utökning mot sjön Bergstjärnen i den sydöstra delen och nu har även markägare velat släppa området mot sjön Djup i nordväst, som ligger i Bengtsfors kommun.

Tillgängligheten

– Nu blir det två kommuner som får dela på den här stora pärlan. Bengtsforsområdet är också ganska lättillgängligt för den som vill vandra, säger Tord Wennerblom.

– Det nya området i Åmål är svårare att nå. Då måste man faktiskt ha båt eftersom det är så branta stup, fortsätter han.

Varför är det viktigt att naturreservatet utökas?

– Det är viktigt med ett stort område för att de arter som finns på sikt ska kunna överleva. Då kan deras ursprungliga miljöer vårdas och bevaras så mycket som möjligt.

Sörknatten präglas av naturskog och en storslagen landskapsbild. En del träd är mer än 300 år gamla. Fåglar som tjäder, järpe, nattskärra och trädlärka finns i området.

Syftet med reservat

Syftet med att utöka naturreservat är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar och andra ingående naturmiljöer och områdets ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras.

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av området för friluftslivet.

– Vi är naturligtvis glada för att skogsägarna hör av sig till oss så att det här fina naturreservatet kan bli ännu större, säger Tord Wennerblom som är biolog på Länsstyrelsen.

Sörknatten lockar varje år många besökare, både svenskar och utländska turister som vill se de vackra skogarna, sjöarna och njuta av den fina utsikten från berget Sörknatten.

Ronja Rövardotter

Sörknatten är också känt genom att Tage Danielssons valde att förlägga filmatisering av Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter till området.

Även konstnären Otto Hesselbom använde sig av området när han målade sin berömda tavla Vårt land.

Bengtsfors och Åmål

Naturreservatet, som tidigare endast omfattat delar av Åmåls kommun, bildades 1981 och utökades 1997 till att omfatta cirka 370 hektar. Genom en satsning i två etapper har reservatet växt med ytterligare 20 hektar.

Under fjolåret gjordes en utökning mot sjön Bergstjärnen i den sydöstra delen och nu har även markägare velat släppa området mot sjön Djup i nordväst, som ligger i Bengtsfors kommun.

Tillgängligheten

– Nu blir det två kommuner som får dela på den här stora pärlan. Bengtsforsområdet är också ganska lättillgängligt för den som vill vandra, säger Tord Wennerblom.

– Det nya området i Åmål är svårare att nå. Då måste man faktiskt ha båt eftersom det är så branta stup, fortsätter han.

Varför är det viktigt att naturreservatet utökas?

– Det är viktigt med ett stort område för att de arter som finns på sikt ska kunna överleva. Då kan deras ursprungliga miljöer vårdas och bevaras så mycket som möjligt.

Sörknatten präglas av naturskog och en storslagen landskapsbild. En del träd är mer än 300 år gamla. Fåglar som tjäder, järpe, nattskärra och trädlärka finns i området.

Syftet med reservat

Syftet med att utöka naturreservat är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar och andra ingående naturmiljöer och områdets ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras.

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av området för friluftslivet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.