2016-03-30 15:00

2016-03-30 15:00

Fick säga sitt om barnomsorgen

HÖGSÄTER: Föräldrar diskuterade förskolans framtid

Närhet till förskolan och att barnen ska bli sedda. Det är aspekter som småbarnsföräldrar i Högsäter värderar högt och som kom upp till diskussion vid dialogkvällen i onsdags förra veckan.

Det var Studieförbundet Vuxenskolan som arrangerade kvällen med syftet att diskutera hur föräldrar i Högsäter vill att barnomsorgen ska se ut. Det med anledning av den nuvarande situation som råder på orten med brist på platser inom barnomsorgen.

En utredning är tillsatt där fem olika alternativ ska utredas för att komma fram till hur en ny förskola ska utformas i Högsäter för att kunna erbjuda fler platser. Det finns också ett politiskt beslut om att öppna en provisorisk förskoleavdelning på orten för att korta kön.

Med den utgångspunkten fick alla närvarande beskriva vad de ansåg vara viktigt. Det var cirka 30 föräldrar på plats. Medverkade gjorde också förskolechef Marie-Louise Forsberg, som gav en kort information av nuläget, samt rektorn för Järbo friskola Katarina Appelqren som informerade om deras verksamhet.

Väntar på plats

Martin Paulsson var en av föräldrarna som deltog i diskussionen. Han är pappa till Sarah, 1,5 år, som köar för en förskoleplats i Högsäter.

– Många tryckte på att närheten till förskolan är viktig. Att man ska slippa att åka. Trygghet och god personaltäthet var andra aspekter som kom upp, säger han.

Martin Paulsson poängterade vikten av att ur ett marknadsförningssyfte kunna erbjuda platser inom barnomsorgen.

– Det är brist på platser överallt i våra grannkommuner. Det skulle vara värdefullt för Färgelanda om vi kan profilera oss som kommunen där det finns förskoleplatser, säger han.

Oroliga för vägen

Var den provisoriska förskoleavdelningen ska placeras är i nuläget inte klart. Ett förslag har varit de lokaler där distriktssköterskan tidigare var verksam vid torget, vilket flera föräldrar ifrågasatte under kvällen.

– Många var oroliga för närheten till vägen och tyckte inte att det var en lämplig placering, säger Martin Paulsson.

Flyttbara moduler kom i stället upp som förslag för att lösa den akuta bristen på platser.

Föräldrarna såg också positivt på att fler dagbarnvårdare och fler privata alternativ till barnomsorg etablerade sig i kommunen för att få större valbarhet.

– Det var ett givande möte och en bra möjlighet till att träffas och diskutera, säger Martin Paulsson.

Samtalsledare under kvällen var Carina Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan i Lilla Edet. Anette von Brömsen, som bedriver enskild pedagogisk verksamhet i Färgelanda kommun skulle också ha medverkat, men fick lämna återbud på grund av sjukdom.

Det var Studieförbundet Vuxenskolan som arrangerade kvällen med syftet att diskutera hur föräldrar i Högsäter vill att barnomsorgen ska se ut. Det med anledning av den nuvarande situation som råder på orten med brist på platser inom barnomsorgen.

En utredning är tillsatt där fem olika alternativ ska utredas för att komma fram till hur en ny förskola ska utformas i Högsäter för att kunna erbjuda fler platser. Det finns också ett politiskt beslut om att öppna en provisorisk förskoleavdelning på orten för att korta kön.

Med den utgångspunkten fick alla närvarande beskriva vad de ansåg vara viktigt. Det var cirka 30 föräldrar på plats. Medverkade gjorde också förskolechef Marie-Louise Forsberg, som gav en kort information av nuläget, samt rektorn för Järbo friskola Katarina Appelqren som informerade om deras verksamhet.

Väntar på plats

Martin Paulsson var en av föräldrarna som deltog i diskussionen. Han är pappa till Sarah, 1,5 år, som köar för en förskoleplats i Högsäter.

– Många tryckte på att närheten till förskolan är viktig. Att man ska slippa att åka. Trygghet och god personaltäthet var andra aspekter som kom upp, säger han.

Martin Paulsson poängterade vikten av att ur ett marknadsförningssyfte kunna erbjuda platser inom barnomsorgen.

– Det är brist på platser överallt i våra grannkommuner. Det skulle vara värdefullt för Färgelanda om vi kan profilera oss som kommunen där det finns förskoleplatser, säger han.

Oroliga för vägen

Var den provisoriska förskoleavdelningen ska placeras är i nuläget inte klart. Ett förslag har varit de lokaler där distriktssköterskan tidigare var verksam vid torget, vilket flera föräldrar ifrågasatte under kvällen.

– Många var oroliga för närheten till vägen och tyckte inte att det var en lämplig placering, säger Martin Paulsson.

Flyttbara moduler kom i stället upp som förslag för att lösa den akuta bristen på platser.

Föräldrarna såg också positivt på att fler dagbarnvårdare och fler privata alternativ till barnomsorg etablerade sig i kommunen för att få större valbarhet.

– Det var ett givande möte och en bra möjlighet till att träffas och diskutera, säger Martin Paulsson.

Samtalsledare under kvällen var Carina Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan i Lilla Edet. Anette von Brömsen, som bedriver enskild pedagogisk verksamhet i Färgelanda kommun skulle också ha medverkat, men fick lämna återbud på grund av sjukdom.