2016-03-23 18:00

2016-03-23 18:00

Tre skyldiga till skattebrott

BENGTSFORS: Skyldiga till felaktig skattereduktion

Två män och en kvinna från Bengtsfors kommun ska ha gjort sig skyldiga till skattebrott.

Förvaltningsrätten och kammarrätten konstaterar att de tre personerna, som på olika sätt är knutna till ett lokalt företag, gjort sig skyldiga till felaktig skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Under 2012 ska det ha handlat om 31 400 kronor och året efter 25 000 kronor.

Skatteverket har beslutat att påföra skattetillägg.

En granskning som Skatteverket gjort av fakturor under 2012 har visat att exakt samma arbete utförts hos fem olika kunder.

Många arbetstimmar

Förvaltningsrätten och kammarrätten tycker också att prissättningen är anmärkningsvärd eftersom timpriset, trots väldigt många köpta arbetstimmar inte minskat, vilket är det vanliga inom rut-branschen.

De tre personer, som nu ärendet gäller, hävdar å sin sida att Skatteverket presenterat manipulativ bevisning.

Därför överklagade man först till förvaltningsrätten, som avslog. Sedan till kammarrätten, som också avslog.

Oriktiga uppgifter

Kammarrätten menar att det har lämnats in oriktiga uppgifter om de hushållsnära tjänsterna och att det därför inte finns någon rätt till skattereduktion.

Rätten hävdar också att det därför finns förutsättningar för eftertaxering och skattetillägg.

Förvaltningsrätten och kammarrätten konstaterar att de tre personerna, som på olika sätt är knutna till ett lokalt företag, gjort sig skyldiga till felaktig skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Under 2012 ska det ha handlat om 31 400 kronor och året efter 25 000 kronor.

Skatteverket har beslutat att påföra skattetillägg.

En granskning som Skatteverket gjort av fakturor under 2012 har visat att exakt samma arbete utförts hos fem olika kunder.

Många arbetstimmar

Förvaltningsrätten och kammarrätten tycker också att prissättningen är anmärkningsvärd eftersom timpriset, trots väldigt många köpta arbetstimmar inte minskat, vilket är det vanliga inom rut-branschen.

De tre personer, som nu ärendet gäller, hävdar å sin sida att Skatteverket presenterat manipulativ bevisning.

Därför överklagade man först till förvaltningsrätten, som avslog. Sedan till kammarrätten, som också avslog.

Oriktiga uppgifter

Kammarrätten menar att det har lämnats in oriktiga uppgifter om de hushållsnära tjänsterna och att det därför inte finns någon rätt till skattereduktion.

Rätten hävdar också att det därför finns förutsättningar för eftertaxering och skattetillägg.