2016-03-22 06:00

2016-03-22 06:00

Fortsatt satsning på seniorkort

BENGTSFORS: Trots klent intresse

Det har varit ett klent intresse för seniorkorten i Bengtsfors kommun.
Kommunen lovar ändå att fortsätta satsningen.

Endast 13 procent av personer äldre än 65 år har tagit tillfället i akt och skaffat sig gratis busskort i Bengtsfors kommun. Totalt 391 seniorkort har utfärdats.

Resultatet mäts nu ett år efter att reformen infördes.

– Vi hade förstås hoppats på mer, men det är i alla fall en början, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Varför tror du inte att det är fler?

– Det finns en viss attityd till kollektivtrafik och det är bara att gå till sig själv. Ofta är det lättare att ta bilen, säger Per Eriksson.

Han betonar att det också handlar om att det går tillräckligt med bussturer.

– Men jag tror att det kommer att sätta sig i folks medvetanden under tid. Vi ska fortsätta satsa på kostnadsfria seniorkort för äldre i Bengtsfors kommun, säger Per Eriksson.

Den som vill teckna ett seniorkort beställer ett sådant hos Västtrafik.

Förutom möjlighet att åka med ordinarie kollektivtrafik kan man också åka kollektivt med närtrafiken, det vill säga anropsstyrd taxi som hämtar vid bostaden i områden där det saknas ordinarie kollektivtrafik.

Endast 13 procent av personer äldre än 65 år har tagit tillfället i akt och skaffat sig gratis busskort i Bengtsfors kommun. Totalt 391 seniorkort har utfärdats.

Resultatet mäts nu ett år efter att reformen infördes.

– Vi hade förstås hoppats på mer, men det är i alla fall en början, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Varför tror du inte att det är fler?

– Det finns en viss attityd till kollektivtrafik och det är bara att gå till sig själv. Ofta är det lättare att ta bilen, säger Per Eriksson.

Han betonar att det också handlar om att det går tillräckligt med bussturer.

– Men jag tror att det kommer att sätta sig i folks medvetanden under tid. Vi ska fortsätta satsa på kostnadsfria seniorkort för äldre i Bengtsfors kommun, säger Per Eriksson.

Den som vill teckna ett seniorkort beställer ett sådant hos Västtrafik.

Förutom möjlighet att åka med ordinarie kollektivtrafik kan man också åka kollektivt med närtrafiken, det vill säga anropsstyrd taxi som hämtar vid bostaden i områden där det saknas ordinarie kollektivtrafik.