2016-03-18 06:00

2016-03-18 09:27

Ex-politiker häktad

LAXARBY: Misstänks för grov oredlighet mot borgenärer och brott mot näringsförbudet

Den före detta taxiföretagaren och tidigare moderate politikern Helena Johannesson, Laxarby, sitter häktad i Uddevalla. Hon misstänks för brott mot näringsförbud och grov oredlighet mot borgenärer.

– Hon har varit frihetsberövad i fyra veckor och jag kommer i dag att skicka in en framställan till Vänersborgs tingsrätt om att häktingstiden förlängs fram till den 24 mars, säger kammaråklagare Per Håkan Larsson.

Om Johannesson döms för dessa brott ligger straffskalan på lägst sex månaders fängelse och högst sex år.

– I det här fallet handlar det om mellan sex månader och ett år och det kommer i så fall att läggas till det tidigare fängelsestraffet (om detta fastställs av hovrätten), säger Larsson.

Kammaråklagaren säger sig av förundersökningsskäl inte kunna gå in på några detaljer, men berättar generellt så här om brottet grov oredlighet mot borgenärer.

– Det handlar om att ägaren av ett bolag som har svårt att betala sina skulder plockar ut och tömmer bolaget på tillgångar.

Laxarby Taxi begärdes i konkurs av ett tiotal privatpersoner, flertalet tidigare anställda av bolaget som inte hade fått ut sina löner.

Men företaget har också andra betalningsförelägganden hos kronofogden. Dessutom är bolaget sedan tidigare belagt med en företagsbot på 400 000 kronor. Detta i samband med fängelsedomen mot Helena Johannesson (se faktaruta).

I samband med tingsrättsdomen blev det också känt att Laxarby Taxi fått nya ägare, varav en av dem visade sig vara internationellt efterlyst. Enligt Bolagsverket tyder mycket på att det kan handla om ett så kallat målvaktsärende, vilket kan göra det svårt att avgöra vem som bär ansvaret för en gärning som utförts i bolagets namn. Strax därefter gick bolaget i konkurs.

Det kan ändå tyckas drastiskt att frihetsberöva någon som är dömd för ekobrott. Förklara.

– Här handlar det om en risk för försvårande av utredningen och att vi vill kontakta en del personer, utan att de först har en kontakt med henne, säger kammaråklagare Per Håkan Larsson.

– Hon har varit frihetsberövad i fyra veckor och jag kommer i dag att skicka in en framställan till Vänersborgs tingsrätt om att häktingstiden förlängs fram till den 24 mars, säger kammaråklagare Per Håkan Larsson.

Om Johannesson döms för dessa brott ligger straffskalan på lägst sex månaders fängelse och högst sex år.

– I det här fallet handlar det om mellan sex månader och ett år och det kommer i så fall att läggas till det tidigare fängelsestraffet (om detta fastställs av hovrätten), säger Larsson.

Kammaråklagaren säger sig av förundersökningsskäl inte kunna gå in på några detaljer, men berättar generellt så här om brottet grov oredlighet mot borgenärer.

– Det handlar om att ägaren av ett bolag som har svårt att betala sina skulder plockar ut och tömmer bolaget på tillgångar.

Laxarby Taxi begärdes i konkurs av ett tiotal privatpersoner, flertalet tidigare anställda av bolaget som inte hade fått ut sina löner.

Men företaget har också andra betalningsförelägganden hos kronofogden. Dessutom är bolaget sedan tidigare belagt med en företagsbot på 400 000 kronor. Detta i samband med fängelsedomen mot Helena Johannesson (se faktaruta).

I samband med tingsrättsdomen blev det också känt att Laxarby Taxi fått nya ägare, varav en av dem visade sig vara internationellt efterlyst. Enligt Bolagsverket tyder mycket på att det kan handla om ett så kallat målvaktsärende, vilket kan göra det svårt att avgöra vem som bär ansvaret för en gärning som utförts i bolagets namn. Strax därefter gick bolaget i konkurs.

Det kan ändå tyckas drastiskt att frihetsberöva någon som är dömd för ekobrott. Förklara.

– Här handlar det om en risk för försvårande av utredningen och att vi vill kontakta en del personer, utan att de först har en kontakt med henne, säger kammaråklagare Per Håkan Larsson.

Bakgrund

Dalslänningen har berättat att tingsrätten dömt Helena Johannesson till tio månaders fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Detta då intäkter som skulle tillförts Laxarby AB:s konto överförts till Johannessons privata konto. Johannesson dömdes till näringsförbud och Laxarby Taxi belades med en företagsbot på 400 000 kronor. Domen har överklagat av både Johannesson och åklagaren.