2016-03-15 16:54

2016-03-15 16:54

Läckage vid båt har vållat oro – igen

BILLINGSFORS: Räddningstjänsten ska titta till läns

Miljökontoret har återigen varit ute och tittat på den sjunkna båten i Billingsfors efter anmälningar om läckage. Men risken är inte akut.

För en månad sedan berättade Dalslänningen om en båt som sjunkit vid 18:e slussen i Billingsfors. Dalslands miljökontor gjorde då bedömningen att det inte fanns någon akut risk för läckage.

Eftersom ägaren dessutom sagt att han har för avsikt att ta upp båten längre fram i vår beslutade man att bara lägga länsar runt båten för att minimera risken för att eventuella läckage att sprida sig ner i strömmen.

Efter nya påtryckningar hade Dalslands miljökontor en inspektör på plats vid båten på tisdagen för att kontrollera eventuella läckage.

– Inspektören tyckte att det luktade mer fotogen än diesel och enligt ägaren kan det finnas fotogen kvar i ett fotogenkök ombord. Det behövs inte mycket för att det ska skimra på ytan, säger Dan Gunnardo, miljöchef.

– Fotogen bryts dessutom ner direkt i solskenet och har sannolikt ingen större negativ miljöeffekt i nuläget.

Miljökontoret anser fortfarande inte att läget är akut, men har bett räddningstjänsten att titta till de länsar som ligger ute och om man eventuellt kan suga upp det spill som finns utanför länsarna.

För en månad sedan berättade Dalslänningen om en båt som sjunkit vid 18:e slussen i Billingsfors. Dalslands miljökontor gjorde då bedömningen att det inte fanns någon akut risk för läckage.

Eftersom ägaren dessutom sagt att han har för avsikt att ta upp båten längre fram i vår beslutade man att bara lägga länsar runt båten för att minimera risken för att eventuella läckage att sprida sig ner i strömmen.

Efter nya påtryckningar hade Dalslands miljökontor en inspektör på plats vid båten på tisdagen för att kontrollera eventuella läckage.

– Inspektören tyckte att det luktade mer fotogen än diesel och enligt ägaren kan det finnas fotogen kvar i ett fotogenkök ombord. Det behövs inte mycket för att det ska skimra på ytan, säger Dan Gunnardo, miljöchef.

– Fotogen bryts dessutom ner direkt i solskenet och har sannolikt ingen större negativ miljöeffekt i nuläget.

Miljökontoret anser fortfarande inte att läget är akut, men har bett räddningstjänsten att titta till de länsar som ligger ute och om man eventuellt kan suga upp det spill som finns utanför länsarna.

  • Jessica Eriksson