2016-03-15 15:57

2016-03-15 15:57

Käftsmällar under tio år

DALSLAND: Välkomnar utredning

Käftsmäll efter käftsmäll för de små kommunerna. Flytt av statliga myndigheter från småorter drabbar hårt och rimmar dåligt med talet om en levande landsbygd.

Det anser direktionen av Fyrbodals kommunalförbund, där Dals-Eds kommunalråd Martin Carling (C) är ordförande.

Välkomnar utredning

Därför välkomnar förbundet ett nytt initiativ av regeringen att utreda placering av statliga myndigheters lokalisering.

– Äntligen kan vi se en förståelse för de strukturella konsekvenser som flytt av statliga verk får på landsbygden. Regeringen påtalar vikten av att hålla ihop Sverige och en nyckel finns i att centralmakten ska finnas närvarande och tillgänglig i samtliga landsdelar, säger Martin Carling i ett uttalande.

Under tio års tid har det ena statliga verket efter det andra lagts ner i småorter.

Smäll efter smäll

Fyrbodals 14 kommuner har tagit smäll efter smäll, skrev Martin Carling tillsammans med Fyrbodals förbundsdirektör, Lasse Lindén, i en debattartikel redan i juni förra året.

Den publicerades i tidningen Dagens Samhälle.

Presentation i vår

Det är statsminister Stefan Löfvén (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) som nu tagit det första steget för att undersöka hur myndigheter resonerat när beslut tagits om lokal och regional lokalisering.

En presentation av undersökningen kommer att ske senare i vår.

Det anser direktionen av Fyrbodals kommunalförbund, där Dals-Eds kommunalråd Martin Carling (C) är ordförande.

Välkomnar utredning

Därför välkomnar förbundet ett nytt initiativ av regeringen att utreda placering av statliga myndigheters lokalisering.

– Äntligen kan vi se en förståelse för de strukturella konsekvenser som flytt av statliga verk får på landsbygden. Regeringen påtalar vikten av att hålla ihop Sverige och en nyckel finns i att centralmakten ska finnas närvarande och tillgänglig i samtliga landsdelar, säger Martin Carling i ett uttalande.

Under tio års tid har det ena statliga verket efter det andra lagts ner i småorter.

Smäll efter smäll

Fyrbodals 14 kommuner har tagit smäll efter smäll, skrev Martin Carling tillsammans med Fyrbodals förbundsdirektör, Lasse Lindén, i en debattartikel redan i juni förra året.

Den publicerades i tidningen Dagens Samhälle.

Presentation i vår

Det är statsminister Stefan Löfvén (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) som nu tagit det första steget för att undersöka hur myndigheter resonerat när beslut tagits om lokal och regional lokalisering.

En presentation av undersökningen kommer att ske senare i vår.