2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Moduler till två skolor

BENGTSFORS: Kostar totalt 5,5 miljoner kronor

Bengtsfors kommun har köpt in moduler för 5,5 miljoner kronor som ska lösa platsbristen vid Franserudsskolan i Bengtsfors och Ekhagsskolan i Dals Långed.

Bengtsfors kommun har köpt in två huskroppar med plats för två klassrum, gemensamhetsutrymmen och toaletter i varje.

I väntan på att det ska bli klart med bygglov kommer modulerna att stå vid parkeringen framför Skåpafors Folkets hus.

– Men de ska vara på plats så snart som möjligt nu under våren, säger skolchefen Carl-Göran Strutz.

Modulerna är monteringsfärdiga hus och anses vara ett snabbt sätt att möta de behov som uppkommit på grund av framför allt den stora mängden flyktingbarn.

Ett ökat elevunderlag

– Det handlar till största delen om nyanlända, men också om andra inflyttade och om att det är större årskullar än tidigare. Vi har ett ökat elevunderlag i kommunen, säger Carl-Göran Strutz.

Bengtsfors kommun har köpt in två huskroppar med plats för två klassrum, gemensamhetsutrymmen och toaletter i varje.

I väntan på att det ska bli klart med bygglov kommer modulerna att stå vid parkeringen framför Skåpafors Folkets hus.

– Men de ska vara på plats så snart som möjligt nu under våren, säger skolchefen Carl-Göran Strutz.

Modulerna är monteringsfärdiga hus och anses vara ett snabbt sätt att möta de behov som uppkommit på grund av framför allt den stora mängden flyktingbarn.

Ett ökat elevunderlag

– Det handlar till största delen om nyanlända, men också om andra inflyttade och om att det är större årskullar än tidigare. Vi har ett ökat elevunderlag i kommunen, säger Carl-Göran Strutz.