2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Fjärrvärmepris ska ses över

BENGTSFORS: Efter M-motion

Låt en utomstående expert se över och göra en analys av Bengtsfors kommuns höga fjärrvärmekostnader. Det skrev Stig Bertilsson (M) i en motion som fullmäktige nu i princip har beviljat.

Denna analys kommer att ske i samband med ett tidigare beslutat arbete.

Kommunen har nämligen beslutat betala en konsult för att utreda frågan om fjärrvärmeverksamheten ska bolagiseras.

Det är med anledning av de förhållandevis höga fjärrvärmetaxorna i Bengtsfors kommun som Bertilsson vill få frågan belyst.

Hade olika syn

När ärendet diskuterades i fullmäktige i veckan menade tekniska utskottets ordförande, Christina Lundqvist (S), att det var svårt att ge sig in på någon diskussion om fjärrvärmepriser.

Detta eftersom det ingår olika sorters tjänster hos olika kommuner.

Nöjd Bertilsson

– Men nu kommer vi att ta in någon som ser över en möjlig bolagisering som även får se över det här, sa Christina Lundqvist.

Stig Bertilsson uttryckte tacksamhet över att kommunstyrelsen och tekniska utskottet ville låta utreda frågan vidare i samband med utredningen kring en eventuell bolagisering.

Därmed var alla eniga om fullmäktiges beslut.

Denna analys kommer att ske i samband med ett tidigare beslutat arbete.

Kommunen har nämligen beslutat betala en konsult för att utreda frågan om fjärrvärmeverksamheten ska bolagiseras.

Det är med anledning av de förhållandevis höga fjärrvärmetaxorna i Bengtsfors kommun som Bertilsson vill få frågan belyst.

Hade olika syn

När ärendet diskuterades i fullmäktige i veckan menade tekniska utskottets ordförande, Christina Lundqvist (S), att det var svårt att ge sig in på någon diskussion om fjärrvärmepriser.

Detta eftersom det ingår olika sorters tjänster hos olika kommuner.

Nöjd Bertilsson

– Men nu kommer vi att ta in någon som ser över en möjlig bolagisering som även får se över det här, sa Christina Lundqvist.

Stig Bertilsson uttryckte tacksamhet över att kommunstyrelsen och tekniska utskottet ville låta utreda frågan vidare i samband med utredningen kring en eventuell bolagisering.

Därmed var alla eniga om fullmäktiges beslut.