2016-03-11 06:00

2016-03-11 06:00

Dalsland i storregions mitt

DALSLAND: Nytt förslag där Västra Götaland slås ihop med Värmland och Halland

Västra Götaland föreslås slås ihop med Värmland och Halland. Det skulle innebära att Dalsland skulle hamna mitt i den nya storregionen.

– Det är lite överraskande att man klippte till på det här sättet, säger Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed.

– Men jag har alltid tyckt att Värmland och Västra Götalandsregionen ska få ett än närmare samarbete. Vi har en gemensam struktur med många landsbygdskommuner, fortsätter han.

Starkare påtryckare

Hans kollega i Bengtsfors, Per Eriksson (S), är också positiv till förslaget, som kommer från en grupp statliga utredare.

– Det här skulle innebära att Dalsland hamnar i mitten av en region i stället, för som nu, i utkanten, säger han.

Eriksson tycker att Västra Götalandsregionen har mycket gemensamt med Värmland.

– Tillsammans kan vi bli en stark påtryckare gentemot storstäderna i olika frågor. Däremot är jag lite mer tveksam till att Halland ska vara med, säger han.

Martin Carling är inne på samma spår.

– Jag kan tycka att det skulle bli stort för med Halland. Det blir väldigt många kommuner, säger Martin Carling som även är ordförande för direktionen i Fyrbodals kommunalförbund.

Stor och lång region

Den nu föreslagna storregionen skulle innebära en region med 71 kommuner och två miljoner invånare.

Geografiskt skulle det innebära en distans på 60 mil från Långflon i norr till Laholm i söder.

När man talar om regionfrågor så handlar mycket om sjukvården. Hur tror du att den skulle påverkas?

– För Dalslands del skulle det innebära att vi skulle kunna vända oss till Värmland, vilket vore positivt, säger Martin Carling.

– Annars är det regionutvecklingsfrågorna som jag själv brinner för, och där tror jag att vi tillsammans med Värmland kan göra mycket gentemot Norge, fortsätter han.

Vilka nackdelar finns det?

– Det kommer att innebära en stor utmaning att klara av att fånga upp de önskemål som finns från 71 olika kommuner, säger Carling.

En möjlig fördel som Per Eriksson ser är att den just nu omdiskuterade statliga närvaron på landsbygden skulle kunna bli större.

– Det förs just nu en diskussion om att regionalisera Arbetsförmedlingen, vilket skulle kunna innebära något väldigt positivt. Men det vet vi inte än var det landar.

Liberalerna i Bengtsfors, som förde fram idén med en gemensam Dalslandskommun, tycker att förslaget om en storregion är bra.

– Det är en fördel om vi i Dalsland ytterligare kan underlätta samarbetet med Säffle och Årjäng som vi redan i dag har ett samarbete med när det gäller gymnasie-, kanot- och överförmyndarfrågor bland annat, säger Jan Leander (L), fullmäktigeordförande i Bengtsfors.

Vad skulle det innebära för er idé om en Dalslandskommun?

– Jag tror att nästa steg från statmakterna är att se över kommunindelningen och då tycker vi att det är bättre att vi själva bestämmer vilka vi ska gå ihop med i stället för att man bestämmer det åt oss. säger Leander.

– Det är lite överraskande att man klippte till på det här sättet, säger Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed.

– Men jag har alltid tyckt att Värmland och Västra Götalandsregionen ska få ett än närmare samarbete. Vi har en gemensam struktur med många landsbygdskommuner, fortsätter han.

Starkare påtryckare

Hans kollega i Bengtsfors, Per Eriksson (S), är också positiv till förslaget, som kommer från en grupp statliga utredare.

– Det här skulle innebära att Dalsland hamnar i mitten av en region i stället, för som nu, i utkanten, säger han.

Eriksson tycker att Västra Götalandsregionen har mycket gemensamt med Värmland.

– Tillsammans kan vi bli en stark påtryckare gentemot storstäderna i olika frågor. Däremot är jag lite mer tveksam till att Halland ska vara med, säger han.

Martin Carling är inne på samma spår.

– Jag kan tycka att det skulle bli stort för med Halland. Det blir väldigt många kommuner, säger Martin Carling som även är ordförande för direktionen i Fyrbodals kommunalförbund.

Stor och lång region

Den nu föreslagna storregionen skulle innebära en region med 71 kommuner och två miljoner invånare.

Geografiskt skulle det innebära en distans på 60 mil från Långflon i norr till Laholm i söder.

När man talar om regionfrågor så handlar mycket om sjukvården. Hur tror du att den skulle påverkas?

– För Dalslands del skulle det innebära att vi skulle kunna vända oss till Värmland, vilket vore positivt, säger Martin Carling.

– Annars är det regionutvecklingsfrågorna som jag själv brinner för, och där tror jag att vi tillsammans med Värmland kan göra mycket gentemot Norge, fortsätter han.

Vilka nackdelar finns det?

– Det kommer att innebära en stor utmaning att klara av att fånga upp de önskemål som finns från 71 olika kommuner, säger Carling.

En möjlig fördel som Per Eriksson ser är att den just nu omdiskuterade statliga närvaron på landsbygden skulle kunna bli större.

– Det förs just nu en diskussion om att regionalisera Arbetsförmedlingen, vilket skulle kunna innebära något väldigt positivt. Men det vet vi inte än var det landar.

Liberalerna i Bengtsfors, som förde fram idén med en gemensam Dalslandskommun, tycker att förslaget om en storregion är bra.

– Det är en fördel om vi i Dalsland ytterligare kan underlätta samarbetet med Säffle och Årjäng som vi redan i dag har ett samarbete med när det gäller gymnasie-, kanot- och överförmyndarfrågor bland annat, säger Jan Leander (L), fullmäktigeordförande i Bengtsfors.

Vad skulle det innebära för er idé om en Dalslandskommun?

– Jag tror att nästa steg från statmakterna är att se över kommunindelningen och då tycker vi att det är bättre att vi själva bestämmer vilka vi ska gå ihop med i stället för att man bestämmer det åt oss. säger Leander.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.