2016-03-10 12:55

2016-03-10 12:55

Fler händer i vården

BENGTSFORS: De särskilda boendena och hemtjänsten

Först anslog staten 3 miljoner och sedan gick Bengtsfors kommun in med lika mycket. Det handlar om en extrasatsning på personal inom äldreomsorgen. Nu har det börjat få effekt.

Vi märker direkt av det här. Efter det här har det blivit fler händer i vården vilket gör att personalen får mer tid att ägna sig åt vårdtagarna.

Så säger samtliga enhetschefer på äldreboendena som Dalslänningen har ringt runt till.

Det ser lite olika ut på boendena beroende på hur man har valt att använda extrapengarna, men överlag har man höjt personaltätheten genom att låta anställda och vikarier gå upp i tjänstgöringsgrad.

På vissa håll, som på Granåsgården, har man också nyanställt och tillsatt extrapersonal på nattbemanningen.

Ska öka kvaliteten

– Syftet är tydligt att från Socialstyrelsens sida öka kvaliteten och tryggheten för den enskilde brukaren, säger socialchefen Lena Mossberg.

– Det finns med en beskrivning av vad pengarna ska användas till och det handlar om att göra personalförstärkningar för att öka kvaliteten och tryggheten.

Vilka yrkestrupper satsas det på?

– I Bengtsfors kommun har vi nu gjort satsningar på att ta in fler eller öka tjänstgöringsgraden för vårdbiträden och undersköterskor.

Många äldre i Bengtsfors

Bengtsfors är den kommun i Fyrbodal som har näst störst andel äldre av befolkningen. Bara Sotenäs har en högre andel.

– Därför känns det extra viktigt med den här satsningen för att vi ska kunna klara av att möta upp de behov som finns. Äldre människor behöver tid, speciellt dementa.

Är tilldelningen av extrapengarna tillräcklig?

– Tilldelningen är väldigt bra, även om det alltid finns behov av mer. Men det är en bra förstärkning för oss här och nu. Sedan måste vi hela tiden hänga med och svara upp mot de krav som ställs på oss när det gäller kvalitet, dokumentation och att anpassa och få in nya generationer av medarbetare inom vården, säger Lena Mossberg.

Vi märker direkt av det här. Efter det här har det blivit fler händer i vården vilket gör att personalen får mer tid att ägna sig åt vårdtagarna.

Så säger samtliga enhetschefer på äldreboendena som Dalslänningen har ringt runt till.

Det ser lite olika ut på boendena beroende på hur man har valt att använda extrapengarna, men överlag har man höjt personaltätheten genom att låta anställda och vikarier gå upp i tjänstgöringsgrad.

På vissa håll, som på Granåsgården, har man också nyanställt och tillsatt extrapersonal på nattbemanningen.

Ska öka kvaliteten

– Syftet är tydligt att från Socialstyrelsens sida öka kvaliteten och tryggheten för den enskilde brukaren, säger socialchefen Lena Mossberg.

– Det finns med en beskrivning av vad pengarna ska användas till och det handlar om att göra personalförstärkningar för att öka kvaliteten och tryggheten.

Vilka yrkestrupper satsas det på?

– I Bengtsfors kommun har vi nu gjort satsningar på att ta in fler eller öka tjänstgöringsgraden för vårdbiträden och undersköterskor.

Många äldre i Bengtsfors

Bengtsfors är den kommun i Fyrbodal som har näst störst andel äldre av befolkningen. Bara Sotenäs har en högre andel.

– Därför känns det extra viktigt med den här satsningen för att vi ska kunna klara av att möta upp de behov som finns. Äldre människor behöver tid, speciellt dementa.

Är tilldelningen av extrapengarna tillräcklig?

– Tilldelningen är väldigt bra, även om det alltid finns behov av mer. Men det är en bra förstärkning för oss här och nu. Sedan måste vi hela tiden hänga med och svara upp mot de krav som ställs på oss när det gäller kvalitet, dokumentation och att anpassa och få in nya generationer av medarbetare inom vården, säger Lena Mossberg.