2016-03-04 06:00

2016-03-04 06:00

"Vi ser över alla bassänger"

BÄCKEFORS: Ulrik Hammar (L): Långa öppettider i förhållande till antalet besök

Närhälsan har beslutat göra en utredning av samtliga varmbassänger i Västra Götalandsregionen. Detta väcker oro.

Kommittén för Dalslands sjukhus har reagerat genom en skrivelse.

– Bassängen (vid Dalslands sjukhus) är den enda i Dalsland för sjukdomsbehandling. Uddevalla är närmast – 18 mil tur och retur för flertalet och därmed inget alternativ, skriver kommittén genom Ove Jansson.

Enligt Jansson är bassängen i gott skick och en av regionens billigaste att driva.

Men han ser med oro på utvecklingen eftersom det har skett inskränkningar av bassängens öppethållande.

Vård prioriteras

Ulrik Hammar (L) är ordförande i Västra Götalands norra hälso- och sjukvårdsnämnd.

– Vi ser just nu över alla bassängverksamheter för att göra en korrekt bedömning om hur ska ha det fortsättningsvis, säger han.

– Det handlar om att prioritera sjukvårdande behandling framför egenträning.

Innebär det att det kan försvinna bassänger?

– Nej, det behöver det inte göra. Men vi får se över hur ska prioritera pengarna. Det kan ju finnas andra alternativ när det gäller att lösa driften av bassänger som används för egenträning.

Det finns en oro för framtiden för bassängen vid Dalslands sjukhus. Vad säger du om det?

– Jag vet att det gör det. Men vad jag förstår så har bassängen långa öppettider i förhållande till antalet besök. Vi får se över detta och återkomma när vi har utredningsmaterialet på bordet, säger Ulrik Hammar.

Utredningen om varmvattenbassängerna redovisas för hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier den 13 maj.

Kommittén för Dalslands sjukhus har reagerat genom en skrivelse.

– Bassängen (vid Dalslands sjukhus) är den enda i Dalsland för sjukdomsbehandling. Uddevalla är närmast – 18 mil tur och retur för flertalet och därmed inget alternativ, skriver kommittén genom Ove Jansson.

Enligt Jansson är bassängen i gott skick och en av regionens billigaste att driva.

Men han ser med oro på utvecklingen eftersom det har skett inskränkningar av bassängens öppethållande.

Vård prioriteras

Ulrik Hammar (L) är ordförande i Västra Götalands norra hälso- och sjukvårdsnämnd.

– Vi ser just nu över alla bassängverksamheter för att göra en korrekt bedömning om hur ska ha det fortsättningsvis, säger han.

– Det handlar om att prioritera sjukvårdande behandling framför egenträning.

Innebär det att det kan försvinna bassänger?

– Nej, det behöver det inte göra. Men vi får se över hur ska prioritera pengarna. Det kan ju finnas andra alternativ när det gäller att lösa driften av bassänger som används för egenträning.

Det finns en oro för framtiden för bassängen vid Dalslands sjukhus. Vad säger du om det?

– Jag vet att det gör det. Men vad jag förstår så har bassängen långa öppettider i förhållande till antalet besök. Vi får se över detta och återkomma när vi har utredningsmaterialet på bordet, säger Ulrik Hammar.

Utredningen om varmvattenbassängerna redovisas för hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier den 13 maj.