2016-02-27 09:00

2016-02-27 09:00

Ragnar tackar för sig

HÖGSÄTER: Efter 50 år i Norra Älvsborgs hästavelsförening

Efter 50 år i styrelsen tycker Ragnar Nilsson att han har gjort sitt. Norra Älvsborgs hästavelsförening tackade nyligen av honom och utsåg honom till hedersmedlem.

Den 15 februari, 1966 bildades Norra Älvsborgs hästavelsförening vid ett möte i Vänersborg.

Kvaliteten på hästaveln hade under 1960-talet gått ner.

– Samtidigt meddelade staten att de skulle spara pengar och inte längre ansvara för de hästpremieringar som de tidigare hade stått för, säger Ragnar Nilsson.

Ville förbättra aveln

Han är uppvuxen på en gård i Järbo där hästar alltid hade varit ett givet inslag. Det var där hans hästintresse föddes, ett intresse som sedan har följt med honom i vuxen ålder.

Att engagera sig för att förbättra hästaveln var självklart för honom. Sedan starten har han suttit med i styrelsen i Norra Älvsborgs hästavelsförening.

Föreningens syfte har sedan början varit, och är än i dag, att främja hästaveln inom gamla Älvsborgs läns norra område, bland annat genom att anordna premieringar, fölutställningar och kurser. Föreningen har också anordnat studieresor och till stora kända stuterier i Europa.

Föreningen tog ganska snart över ansvaret för hästpremieringen i Tångelanda, som hade arrangerats där sedan 1903. Ragnar Nilsson blev ansvarig för arrangemanget och har sedan dess varit det. I närmare bestämt 46 år.

Mål uppnått

För två år sedan flyttade premieringen från Tångelanda.

– Det blev ändrade säkerhetsbestämmelser. Kraven på avståndet till publiken blev striktare, vilket gjorde att premieringen flyttades till Färgelanda ridklubb, där man kunde uppfylla kraven.

Föreningens mål att höja kvaliteten av aveln har uppnåtts. Redan 1991, då föreningen firade 25 år, konstaterades att det hade skett en klar förbättring i området och att länets hästavel var på hög nivå, jämfört med andra delar av landet.

– Vi kunde också se att det fanns en god kunnighet bland hästuppfödare i området, säger Ragnar Nilsson.

Som mest har föreningen haft drygt 300 medlemmar. I dag har medlemsantalet sjunkit till under 100, något som speglar hästintresset väl.

– Det är absolut färre hästar i dag än när föreningen startades. Det har blivit en nedgång inom alla raser. Kanske det har att göra med konjunkturen. Tidigare hade man hästarna hemma på gården och producerade fodret själv. I dag krävs det i större utsträckning en stallplats och att man köper foder, vilket är kostsamt.

Ragnar Nilsson, som har hunnit bli 90 år, tycker nu att han har gjort sitt inom föreningen. För några veckor sedan blev han avtackad och även utsedd till hedersmedlem.

– Det har gått så fort. Genom åren har jag träffat så många människor, unga som gamla. Vi har haft det stora hästintresset gemensamt och strävat efter samma mål, och då har ålder spelat mindre roll. Det har varit väldigt roligt, men någon gång måste man ju lägga av.

Den 15 februari, 1966 bildades Norra Älvsborgs hästavelsförening vid ett möte i Vänersborg.

Kvaliteten på hästaveln hade under 1960-talet gått ner.

– Samtidigt meddelade staten att de skulle spara pengar och inte längre ansvara för de hästpremieringar som de tidigare hade stått för, säger Ragnar Nilsson.

Ville förbättra aveln

Han är uppvuxen på en gård i Järbo där hästar alltid hade varit ett givet inslag. Det var där hans hästintresse föddes, ett intresse som sedan har följt med honom i vuxen ålder.

Att engagera sig för att förbättra hästaveln var självklart för honom. Sedan starten har han suttit med i styrelsen i Norra Älvsborgs hästavelsförening.

Föreningens syfte har sedan början varit, och är än i dag, att främja hästaveln inom gamla Älvsborgs läns norra område, bland annat genom att anordna premieringar, fölutställningar och kurser. Föreningen har också anordnat studieresor och till stora kända stuterier i Europa.

Föreningen tog ganska snart över ansvaret för hästpremieringen i Tångelanda, som hade arrangerats där sedan 1903. Ragnar Nilsson blev ansvarig för arrangemanget och har sedan dess varit det. I närmare bestämt 46 år.

Mål uppnått

För två år sedan flyttade premieringen från Tångelanda.

– Det blev ändrade säkerhetsbestämmelser. Kraven på avståndet till publiken blev striktare, vilket gjorde att premieringen flyttades till Färgelanda ridklubb, där man kunde uppfylla kraven.

Föreningens mål att höja kvaliteten av aveln har uppnåtts. Redan 1991, då föreningen firade 25 år, konstaterades att det hade skett en klar förbättring i området och att länets hästavel var på hög nivå, jämfört med andra delar av landet.

– Vi kunde också se att det fanns en god kunnighet bland hästuppfödare i området, säger Ragnar Nilsson.

Som mest har föreningen haft drygt 300 medlemmar. I dag har medlemsantalet sjunkit till under 100, något som speglar hästintresset väl.

– Det är absolut färre hästar i dag än när föreningen startades. Det har blivit en nedgång inom alla raser. Kanske det har att göra med konjunkturen. Tidigare hade man hästarna hemma på gården och producerade fodret själv. I dag krävs det i större utsträckning en stallplats och att man köper foder, vilket är kostsamt.

Ragnar Nilsson, som har hunnit bli 90 år, tycker nu att han har gjort sitt inom föreningen. För några veckor sedan blev han avtackad och även utsedd till hedersmedlem.

– Det har gått så fort. Genom åren har jag träffat så många människor, unga som gamla. Vi har haft det stora hästintresset gemensamt och strävat efter samma mål, och då har ålder spelat mindre roll. Det har varit väldigt roligt, men någon gång måste man ju lägga av.