2016-02-26 06:00

2016-02-26 06:00

"Visst kan de vända här"

LAXARBY: Kommunens regler avgör soptömning

Steinar Böe i Laxarby har hamnat i dispyt med Bengtsfors kommun och Ragn-Sells. Anledningen är att Ragn-Sells inte längre tömmer Steinars soptunna på gårdsplanen.
– De kräver att jag ska dra den 80 meter eftersom de anser att det inte längre går att vända på min gårdsplan, berättar han.

Steinar Böe har bott i huset i nio år och menar att sophämtningen har fungerat smärtfritt i alla år.

Han erkänner att han har haft mycket grejer stående på gårdsplanen, bland annat flera bilar och en traktor, men att han nu flyttat några av dessa för att sopbilen ska kunna vända när den tömmer tunnan.

”Står bilar i vägen”

Kommunen och Ragn-Sells är däremot av en annan åsikt.

– Det står bilar och traktorer i vägen och det finns regler i arbetsmiljölagen som säger att chaufförer till exempel inte får backa för långt, vilket skulle vara alternativet om chauffören inte kan vända på gårdsplanen, säger Lena Hellman på Ragn-Sells som varit och tittat på gårdsplanen.

Kommunens regler

På Bengtsfors kommuns hemsida informerar man om att ”om det går en enskild väg fram till fastigheten så får de som ansvarar för vägen se till att den är farbar och att det går att vända. Om inte sopbilen kan använda vägen fram till huset måste kärlet ställas ut vid en väg där det går att komma fram”.

Steinar Böe förstår att kärlet måste stå lättillgängligt och att vägen ska vara farbar, men vad som retat upp honom och hans särbo, Kate Sandersson, är att det aldrig varit några problem tidigare.

– Jag har till och med pratat med en sopbilschaufför och denne har aldrig påpekat att det är för trångt här, och då hade jag mer grejer stående här än jag har i dag.

Sanitärt problem

Enligt Ragn-Sells är det just chauffören som avgör om en väg är farbar eller om det går att vända på en gårdsplan.

– Chauffören vill inte riskera att han backar på någonting, säger Lena Hellman.

Men Steinar Böe och Kate Sandersson ger sig inte, utan menar att om det gått att vända tidigare, när det stod mer grejer på gårdsplanen, måste det gå att vända nu när Steinar flyttat på lite saker.

Kan inte tvinga

Enligt Gunilla Andréasson på Bengtsfors kommun kan man inte säga upp sitt sopabonnemang eller tvinga en kund att dra fram soptunnan till anvisad plats.

Den enda konsekvensen av att Steinar Böe inte drar ner soptunnan är att han betalar för en tjänst som han inte får, och att tunnor som inte töms i längden är en sanitär olägenhet.

Ord mot ord

– Vi följer våra föreskrifter, som vi har gemensamt med fyra andra kommuner i Dalsland, och kör inte fram till alla hus. Tyvärr blir det lite ord mot ord i den här situationen, men vi hoppas så klart att det ska lösa sig, säger Gunilla Andréasson.

Steinar Böe har bott i huset i nio år och menar att sophämtningen har fungerat smärtfritt i alla år.

Han erkänner att han har haft mycket grejer stående på gårdsplanen, bland annat flera bilar och en traktor, men att han nu flyttat några av dessa för att sopbilen ska kunna vända när den tömmer tunnan.

”Står bilar i vägen”

Kommunen och Ragn-Sells är däremot av en annan åsikt.

– Det står bilar och traktorer i vägen och det finns regler i arbetsmiljölagen som säger att chaufförer till exempel inte får backa för långt, vilket skulle vara alternativet om chauffören inte kan vända på gårdsplanen, säger Lena Hellman på Ragn-Sells som varit och tittat på gårdsplanen.

Kommunens regler

På Bengtsfors kommuns hemsida informerar man om att ”om det går en enskild väg fram till fastigheten så får de som ansvarar för vägen se till att den är farbar och att det går att vända. Om inte sopbilen kan använda vägen fram till huset måste kärlet ställas ut vid en väg där det går att komma fram”.

Steinar Böe förstår att kärlet måste stå lättillgängligt och att vägen ska vara farbar, men vad som retat upp honom och hans särbo, Kate Sandersson, är att det aldrig varit några problem tidigare.

– Jag har till och med pratat med en sopbilschaufför och denne har aldrig påpekat att det är för trångt här, och då hade jag mer grejer stående här än jag har i dag.

Sanitärt problem

Enligt Ragn-Sells är det just chauffören som avgör om en väg är farbar eller om det går att vända på en gårdsplan.

– Chauffören vill inte riskera att han backar på någonting, säger Lena Hellman.

Men Steinar Böe och Kate Sandersson ger sig inte, utan menar att om det gått att vända tidigare, när det stod mer grejer på gårdsplanen, måste det gå att vända nu när Steinar flyttat på lite saker.

Kan inte tvinga

Enligt Gunilla Andréasson på Bengtsfors kommun kan man inte säga upp sitt sopabonnemang eller tvinga en kund att dra fram soptunnan till anvisad plats.

Den enda konsekvensen av att Steinar Böe inte drar ner soptunnan är att han betalar för en tjänst som han inte får, och att tunnor som inte töms i längden är en sanitär olägenhet.

Ord mot ord

– Vi följer våra föreskrifter, som vi har gemensamt med fyra andra kommuner i Dalsland, och kör inte fram till alla hus. Tyvärr blir det lite ord mot ord i den här situationen, men vi hoppas så klart att det ska lösa sig, säger Gunilla Andréasson.

  • Jessica Eriksson