2016-02-24 13:00

2016-02-24 13:45

Vill rädda Nuntorp som friskola 2017

BRÅLANDA: Oro för tidigare stängning

Ska Nuntorpsskolan stängas redan efter vårterminen – ett år tidigare än det beslut som togs av regionfullmäktige? Rober Svensson, ordförande i Hushållningssällskapet Väst är orolig.

– Det finns förslag på detta från tjänstemannahåll. Man skyller på att elever och lärare flyr från skolan. Men det stämmer inte, säger Robert Svensson.

Hushållningssällskapet har lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta friskola utan vinstintresse på Nuntorp. Besked väntas komma före den 1 oktober.

Höstterminen 2017

Om ansökan godkänns och allt övrigt som finansiering, personal, elever med mera faller på plats, kommer den nya skolan att starta hösten 2017.

Robert Svensson berättar att han mött ett stort engagemang. Vid en informationsträff på Åttersruds bygdegård härom veckan kom mer än 130 personer för att diskutera framtiden för skolan.

För att driva frågan vidare ha man bildat ett bolag som Hushållningssällskapet Väst äger till 51 procent och näringslivet 49 procent. Målet är att få in fem miljoner kronor till driften. Hushållningssällskapet satsar två och en halv miljon kronor.

– Nu diskuterar vi olika möjligheter att få in resten av pengarna. Där är vi optimistiska, säger Robert Svensson.

Det var i september som Västra Götalandsregionen beslöt att lägga ner tre av sex naturbruksgymnasier. Ett av dessa är Nuntorpsskolan som får slå igen efter vårterminen 2017. Beslutet har väckt protester bland kommuner och företag.

– Dalsland behöver Nuntorp. Det märks när jag är ute och träffar folk Jag har väl aldrig mött så mycket positiva omdömen och hejarop sedan vi började jobba för att rädda skolan. Vi ser goda möjligheter till att ro det här i land, säger Robert Svensson.

När jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Vänersborgs kommun i onsdags ingick ett stopp i Brålanda med bland annat planerad rundvandring på Nuntorpsskolan.

– Det finns förslag på detta från tjänstemannahåll. Man skyller på att elever och lärare flyr från skolan. Men det stämmer inte, säger Robert Svensson.

Hushållningssällskapet har lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta friskola utan vinstintresse på Nuntorp. Besked väntas komma före den 1 oktober.

Höstterminen 2017

Om ansökan godkänns och allt övrigt som finansiering, personal, elever med mera faller på plats, kommer den nya skolan att starta hösten 2017.

Robert Svensson berättar att han mött ett stort engagemang. Vid en informationsträff på Åttersruds bygdegård härom veckan kom mer än 130 personer för att diskutera framtiden för skolan.

För att driva frågan vidare ha man bildat ett bolag som Hushållningssällskapet Väst äger till 51 procent och näringslivet 49 procent. Målet är att få in fem miljoner kronor till driften. Hushållningssällskapet satsar två och en halv miljon kronor.

– Nu diskuterar vi olika möjligheter att få in resten av pengarna. Där är vi optimistiska, säger Robert Svensson.

Det var i september som Västra Götalandsregionen beslöt att lägga ner tre av sex naturbruksgymnasier. Ett av dessa är Nuntorpsskolan som får slå igen efter vårterminen 2017. Beslutet har väckt protester bland kommuner och företag.

– Dalsland behöver Nuntorp. Det märks när jag är ute och träffar folk Jag har väl aldrig mött så mycket positiva omdömen och hejarop sedan vi började jobba för att rädda skolan. Vi ser goda möjligheter till att ro det här i land, säger Robert Svensson.

När jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Vänersborgs kommun i onsdags ingick ett stopp i Brålanda med bland annat planerad rundvandring på Nuntorpsskolan.