2016-02-24 17:45

2016-02-24 17:45

Furåsen öppnar för ensamkommande

FÄRGELANDA: Startar i april

Den tidigare konferensanläggningen Furåsen öppnar i april för ensamkommande barn. Tio ungdomar från 15 år ska erbjudas plats där.
I mars öppnar även ett stödboende för ungdomar från 16 år.

Färgelanda kommun har i dag tre olika boenden för ensamkommande barn.

Totalt sysselsätter verksamheten 35 heltider, varav 20 av dem har rekryterats inom det senaste halvåret. Utöver dem finns det även timvikarier i verksamheten.

De flesta ensamkommande barnen kommer från Afghanistan, Somalia och Eritrea.

– Vi har inte så många ensamkommande från Syrien, då det är vanligare att hela familjer kommer därifrån, säger integrationschef Charlotte Kvist.

Ny boendeform

I mars öppnar också stödboendet Nova som omfattar tre treor i Färgelanda. Vid årsskiftet infördes denna nya boendeform som innebär att ungdomar från 16 års ålder kan bo i en egen lägenhet. Ungdomarna har tillgång till personal dagtid och nattetid sover verksamhetens personal på Furåsen.

– Boendet är inte bara avsett för ensamkommande barn. Barn som är 16 år och av någon anledning är i behov av ett annat boende kan erbjudas plats där, säger Charlotte Kvist.

Personaltäthet

Den 1 april öppnar också Furåsen tio platser för ensamkommande barn.

Fastigheten, som i dag ägs av det kommunala bostadsbolaget Valbohem, har tidigare rymt en hotell- och konferensanläggning. I dag finns där bland annat Färgelanda kommuns Ifo-verksamhet.

Boendena för ensamkommande barn är bemannade dygnet runt. Färgelanda kommun har som regel att det alltid ska finnas två personal på plats.

– Om det är god personaltäthet skapar det en trygghet för ungdomarna, vilket gör att det blir ett lugn på boendena, säger Charlotte Kvist.

Personalen på boendena jobbar också hela dygn, vilket gör att det skapar en bättre kontinuitet för ungdomarna.

Möjlighet att ta hem

Färgelanda kommun tar i dag emot 54 ensamkommande barn. De som inte har fått plats på något av kommunens boenden är placerade på boenden eller i familjer i andra kommuner.

– När vi nu öppnar Nova och Furåsen har vi möjlighet att ta hem fler ungdomar, vilket underlättar för våra handläggare som då slipper att göra långa resor för att besöka ungdomarna, säger Charlotte Kvist.

Ska utvärdera

Dock finns det inte möjlighet att ta hem alla. Planen är därför att i första läget utvärdera stödboendeformen.

Om det visar sig att den fungerar på ett tillfredsställande sätt kan stödboenden komma att kopplas till alla boenden för ensamkommande barn i kommunen.

Färgelanda kommun har i dag tre olika boenden för ensamkommande barn.

Totalt sysselsätter verksamheten 35 heltider, varav 20 av dem har rekryterats inom det senaste halvåret. Utöver dem finns det även timvikarier i verksamheten.

De flesta ensamkommande barnen kommer från Afghanistan, Somalia och Eritrea.

– Vi har inte så många ensamkommande från Syrien, då det är vanligare att hela familjer kommer därifrån, säger integrationschef Charlotte Kvist.

Ny boendeform

I mars öppnar också stödboendet Nova som omfattar tre treor i Färgelanda. Vid årsskiftet infördes denna nya boendeform som innebär att ungdomar från 16 års ålder kan bo i en egen lägenhet. Ungdomarna har tillgång till personal dagtid och nattetid sover verksamhetens personal på Furåsen.

– Boendet är inte bara avsett för ensamkommande barn. Barn som är 16 år och av någon anledning är i behov av ett annat boende kan erbjudas plats där, säger Charlotte Kvist.

Personaltäthet

Den 1 april öppnar också Furåsen tio platser för ensamkommande barn.

Fastigheten, som i dag ägs av det kommunala bostadsbolaget Valbohem, har tidigare rymt en hotell- och konferensanläggning. I dag finns där bland annat Färgelanda kommuns Ifo-verksamhet.

Boendena för ensamkommande barn är bemannade dygnet runt. Färgelanda kommun har som regel att det alltid ska finnas två personal på plats.

– Om det är god personaltäthet skapar det en trygghet för ungdomarna, vilket gör att det blir ett lugn på boendena, säger Charlotte Kvist.

Personalen på boendena jobbar också hela dygn, vilket gör att det skapar en bättre kontinuitet för ungdomarna.

Möjlighet att ta hem

Färgelanda kommun tar i dag emot 54 ensamkommande barn. De som inte har fått plats på något av kommunens boenden är placerade på boenden eller i familjer i andra kommuner.

– När vi nu öppnar Nova och Furåsen har vi möjlighet att ta hem fler ungdomar, vilket underlättar för våra handläggare som då slipper att göra långa resor för att besöka ungdomarna, säger Charlotte Kvist.

Ska utvärdera

Dock finns det inte möjlighet att ta hem alla. Planen är därför att i första läget utvärdera stödboendeformen.

Om det visar sig att den fungerar på ett tillfredsställande sätt kan stödboenden komma att kopplas till alla boenden för ensamkommande barn i kommunen.

Mottagande av ensamkommande barn:

Färgelanda kommun har i dag tre boenden för ensamkommande barn: Dalio i Högsäter och Mira i Färgelanda med tio platser vardera för ungdomar från 15 år. I Färgelanda finns även Utslussen med tolv platser, vilket är lägenheter för ungdomar som har fyllt 18 år.

Inom kort öppnar också tio platser på Furåsen i Färgelanda och stödboendet Nova i Färgelanda, som erbjuder ungdomar från 16 år eget boende i lägenhet.

I dag sysselsätter verksamheten 35 personer som jobbar heltid, varav 20 av dem har rekryterats det senaste halvåret.

Boendena för ensamkommande barn är bemannade dygnet runt. Lägenheterna är bemannade delar av dygnet.