2016-02-23 10:08

2016-02-23 10:08

Ruta krossad vid inbrott

DALS LÅNGED

Någon gång mellan den 20 och 21 februari har någon kastat en fotbollsstor sten genom en glasruta på en källardörr till Stenebyskolan i Dals Långed.

Gärningsmännen har sedan sökt igenom flera rum inne på skolan men det är i nuläget oklart om något är stulet.

Gärningsmännen har sedan sökt igenom flera rum inne på skolan men det är i nuläget oklart om något är stulet.