2016-02-19 17:33

2016-02-19 17:33

Vargangreppen halverades

DALSLAND: Lodjuren slog flest får

Antalet lodjursangrepp har ökade inte under 2015. Däremot är angreppen utspridda på ett större geografiskt område och fårägare i fler kommuner drabbades. Samtidigt minskade vargangreppen kraftigt.

Det visar en sammanfattning från länsstyrelsen i Västra Götaland genom viltenheten. Länsstyrelsen har genomfört en omorganisation och bland annat samlat viltfrågorna på en egen enhet, viltenheten.

En varg skadar och dödar oftast fler antal får per angrepp än vad ett lodjur gör. Men flest antal angrepp i Västra Götalands län under 2014–2015 står lodjuren för.

Lodjuren svarade för cirka 30 angrepp per år jämfört med vargens tolv respektive fem angrepp.

I de två kommunerna Svenljunga och Uddevalla var fårägarna hårt drabbade av angrepp av lodjur under 2014. Där fanns över 30 procent av alla rovdjursdödade får i Västra Götalands län.

Men även hundar skadar eller dödar får. 2014 var hundar skyldiga till lika många angrepp på får som vargar 2015.

Vargangreppen mer än halverades under 2015 jämfört med året innan.

Uppgifterna är hämtade ur länsstyrelsens nyhetsbrev Viltnytt.

Det visar en sammanfattning från länsstyrelsen i Västra Götaland genom viltenheten. Länsstyrelsen har genomfört en omorganisation och bland annat samlat viltfrågorna på en egen enhet, viltenheten.

En varg skadar och dödar oftast fler antal får per angrepp än vad ett lodjur gör. Men flest antal angrepp i Västra Götalands län under 2014–2015 står lodjuren för.

Lodjuren svarade för cirka 30 angrepp per år jämfört med vargens tolv respektive fem angrepp.

I de två kommunerna Svenljunga och Uddevalla var fårägarna hårt drabbade av angrepp av lodjur under 2014. Där fanns över 30 procent av alla rovdjursdödade får i Västra Götalands län.

Men även hundar skadar eller dödar får. 2014 var hundar skyldiga till lika många angrepp på får som vargar 2015.

Vargangreppen mer än halverades under 2015 jämfört med året innan.

Uppgifterna är hämtade ur länsstyrelsens nyhetsbrev Viltnytt.