2016-02-19 06:00

2016-02-19 06:00

Sångfåglarna sjunger med glädje

BENGTSFORS: Många är nybörjare – men visst kan den här kören sjunga!

Många säger att man blir glad och mår bra av att sjunga i kör. När man besökt kören Sångfåglarna på en övning i Sensus lokaler i Bengtsfors, har man ingen anledning att tro något annat.

– De flesta tror inte att de kan sjunga i kör, säger Margareta Skarstedt Andersson.

Genom att starta Sångfåglarna har hon bevisat motsatsen.

Några av deltagarna hade aldrig sjungit i kör eller offentligt tidigare. Nu är de med glädje deltagare i en kör som sprider musik och minnen på kommunens äldreboenden, och i andra sammanhang.

Glatt och trevligt

Vårsånger är gångbara nu. Annars är det mycket som kommer från 1950- och 60-talen.

Per-Hugo Jansson är en av deltagarna, en av fyra män i kören.

– Jag gick med när den startade, snart två år sedan. Jag tycker att det är glatt och trevligt att vara med.

Alltid pausfika

Fika ingår förstås, som en efterlängtad paus under övningsdagarna.

– Det är Birgitta (Johansson) som har gjort kakorna i dag, ropar någon.

Margareta Skarstedt Andersson är noggrann och pedagogisk. Hon har lärt kören att det är viktigt med uppsjungning, och att deltagarna sjunger på rätt sätt. Med stöd för magen.

Repetitionerna startar alltid med lite sångövningar.

Inte för svårt

Körledaren berättar att hon inte vill göra det för svårt, alla ska känna att de vågar och kan. Stämmor och liknande lägger hon på själv, om det ska vara några.

Å andra sidan är det inga enkla nummer som kören ger sig på, när Dalslänningens utsände är på plats.

På äldreboenden

Kören har sjungit på samtliga äldreboenden i kommunen. Och på en äldredag på Odéon. Och de fortsätter gärna att ge konserter, och någon är intresserad.

Förutom glädjen i musiken har deltagarna förstås också upptäckt glädjen i varandra. De flesta är daglediga och ser övningarna som ett härligt inslag under veckan.

– Det är väldigt trevliga människor i kören, säger Margareta Skarstedt Andersson.

– Och det är en väldigt trevlig körledare, kontrar några av medlemmarna.

– De flesta tror inte att de kan sjunga i kör, säger Margareta Skarstedt Andersson.

Genom att starta Sångfåglarna har hon bevisat motsatsen.

Några av deltagarna hade aldrig sjungit i kör eller offentligt tidigare. Nu är de med glädje deltagare i en kör som sprider musik och minnen på kommunens äldreboenden, och i andra sammanhang.

Glatt och trevligt

Vårsånger är gångbara nu. Annars är det mycket som kommer från 1950- och 60-talen.

Per-Hugo Jansson är en av deltagarna, en av fyra män i kören.

– Jag gick med när den startade, snart två år sedan. Jag tycker att det är glatt och trevligt att vara med.

Alltid pausfika

Fika ingår förstås, som en efterlängtad paus under övningsdagarna.

– Det är Birgitta (Johansson) som har gjort kakorna i dag, ropar någon.

Margareta Skarstedt Andersson är noggrann och pedagogisk. Hon har lärt kören att det är viktigt med uppsjungning, och att deltagarna sjunger på rätt sätt. Med stöd för magen.

Repetitionerna startar alltid med lite sångövningar.

Inte för svårt

Körledaren berättar att hon inte vill göra det för svårt, alla ska känna att de vågar och kan. Stämmor och liknande lägger hon på själv, om det ska vara några.

Å andra sidan är det inga enkla nummer som kören ger sig på, när Dalslänningens utsände är på plats.

På äldreboenden

Kören har sjungit på samtliga äldreboenden i kommunen. Och på en äldredag på Odéon. Och de fortsätter gärna att ge konserter, och någon är intresserad.

Förutom glädjen i musiken har deltagarna förstås också upptäckt glädjen i varandra. De flesta är daglediga och ser övningarna som ett härligt inslag under veckan.

– Det är väldigt trevliga människor i kören, säger Margareta Skarstedt Andersson.

– Och det är en väldigt trevlig körledare, kontrar några av medlemmarna.