2016-02-10 09:52

2016-02-10 09:52

"Beställ aldrig 44 ädelstenar från Kina"

BENGTSFORS

I vår kommer David He att hålla en kurs i affärskinesiska.
Han berättar även varför man aldrig ska beställa 44 ädelstenar från Wuzhou.

Han kommer att hålla en kurs i affärskinesiska i Studieförbundet Sensus regi i Bengtsfors.

– Det är en nybörjarkurs i kinesiska med fokus på ekonomi. Min tanke är att det kanske finns dalsländska företag som vill samarbeta med Kina, säger David He som till vardags arbetar som lärare i kinesiska på Strömkullegymnasiet.

Enkla fraser

Nyligen anställdes han också på deltid av Bengtsfors kommun för att arbeta med kommunens kinesiska vänort Wuzhou. David He fungerar som kommunens tolk vid olika möten.

Kommunen har under resans gång framhållit betydelsen av att få till ett utbyte av utbildning, besöksnäring och näringsliv i samarbetet mellan Bengtsfors och Wuzhou.

Detta är något som David He tagit fasta på när han nu anordnar sin studiecirkel.

– Det kommer att bli sju–åtta kurstillfällen där jag tar upp några enkla fraser som kan vara bra att lära sig.

Inte rakt på sak

Men det finns också en del annat som David He kommer att berätta om.

– När man pratar med kineser så ska man inte vara rakt på sak. Först bygger man upp en relation. Kineser tycker det är viktigt att personkemin fungerar och att man kan lita på varandra. Först därefter går man in på vilka affärer man ska göra. Därför är det bra att kunna språket lite så att man kan närma sig varandra, säger David He.

Säger aldrig nej

– Kineser säger, av artighetsskäl, aldrig nej, men vill ta sig tid att fundera innan de fattar beslut. När sedan kineserna väl bestämt sig och vill göra affär så går det ganska snabbt.

Hur förbereder man en affär?

– Ett sätt är att sitta och äta mat tillsammans. Många affärer avgörs vid middagsbordet.

I Kina är det också mycket viktigt med klädsel, hur man sitter vid bordet och beteende i övrigt.

– Man tilltalar varandra först med titel, sedan med efternamn och sist med förnamn. Så i mitt fall säger man: lärare He David.

Siffrors betydelse

Vid sidan av titlar är även siffror viktiga i Kina.

– Till exempel så är siffran fyra väldigt dålig, den betyder död. Så när ett företag beställer bilar beställer man inte 44 stycken, utan kanske i stället 18, som är en väldigt bra siffra.

– När vi var på vänortsbesök i Wuzhou nyligen fick vi bo på artonde våningen på hotellet, vilket är mycket bra, berättar David He.

De flesta kinesiska företag är statliga. Det är också de statliga företagen som har bankerna i ryggen och behöver inte bry sig så mycket om pengar.

– Därför finns det en större vilja bland de privata, mindre, företagen att göra affärer.

Vilken typ av affärer kan då bli aktuella?

– I Wuzhou har man en mycket omfattande tillverkning av syntetiska ädelstenar. Men man säljer dem bara i Asien. Wuzhou har 80 procent av världsmarknaden av syntetiska ädelstenar och det finns önskemål om att vilja sälja i Europa. Det är ett affärsområde där vi kan hjälpa till.

Naturen viktig

Ett annat område som David He tror mycket på besöksnäringen.

– Det är en väldigt dålig luft i Kina och Sverige är ett rent land som ligger i framkant när det gäller att skydda miljön. Dalsländska turistföretag skulle kunna erbjuda kinesiska turister olika former av naturaktiviteter. Det kan vara både äventyr och svampplockning.

Han kommer att hålla en kurs i affärskinesiska i Studieförbundet Sensus regi i Bengtsfors.

– Det är en nybörjarkurs i kinesiska med fokus på ekonomi. Min tanke är att det kanske finns dalsländska företag som vill samarbeta med Kina, säger David He som till vardags arbetar som lärare i kinesiska på Strömkullegymnasiet.

Enkla fraser

Nyligen anställdes han också på deltid av Bengtsfors kommun för att arbeta med kommunens kinesiska vänort Wuzhou. David He fungerar som kommunens tolk vid olika möten.

Kommunen har under resans gång framhållit betydelsen av att få till ett utbyte av utbildning, besöksnäring och näringsliv i samarbetet mellan Bengtsfors och Wuzhou.

Detta är något som David He tagit fasta på när han nu anordnar sin studiecirkel.

– Det kommer att bli sju–åtta kurstillfällen där jag tar upp några enkla fraser som kan vara bra att lära sig.

Inte rakt på sak

Men det finns också en del annat som David He kommer att berätta om.

– När man pratar med kineser så ska man inte vara rakt på sak. Först bygger man upp en relation. Kineser tycker det är viktigt att personkemin fungerar och att man kan lita på varandra. Först därefter går man in på vilka affärer man ska göra. Därför är det bra att kunna språket lite så att man kan närma sig varandra, säger David He.

Säger aldrig nej

– Kineser säger, av artighetsskäl, aldrig nej, men vill ta sig tid att fundera innan de fattar beslut. När sedan kineserna väl bestämt sig och vill göra affär så går det ganska snabbt.

Hur förbereder man en affär?

– Ett sätt är att sitta och äta mat tillsammans. Många affärer avgörs vid middagsbordet.

I Kina är det också mycket viktigt med klädsel, hur man sitter vid bordet och beteende i övrigt.

– Man tilltalar varandra först med titel, sedan med efternamn och sist med förnamn. Så i mitt fall säger man: lärare He David.

Siffrors betydelse

Vid sidan av titlar är även siffror viktiga i Kina.

– Till exempel så är siffran fyra väldigt dålig, den betyder död. Så när ett företag beställer bilar beställer man inte 44 stycken, utan kanske i stället 18, som är en väldigt bra siffra.

– När vi var på vänortsbesök i Wuzhou nyligen fick vi bo på artonde våningen på hotellet, vilket är mycket bra, berättar David He.

De flesta kinesiska företag är statliga. Det är också de statliga företagen som har bankerna i ryggen och behöver inte bry sig så mycket om pengar.

– Därför finns det en större vilja bland de privata, mindre, företagen att göra affärer.

Vilken typ av affärer kan då bli aktuella?

– I Wuzhou har man en mycket omfattande tillverkning av syntetiska ädelstenar. Men man säljer dem bara i Asien. Wuzhou har 80 procent av världsmarknaden av syntetiska ädelstenar och det finns önskemål om att vilja sälja i Europa. Det är ett affärsområde där vi kan hjälpa till.

Naturen viktig

Ett annat område som David He tror mycket på besöksnäringen.

– Det är en väldigt dålig luft i Kina och Sverige är ett rent land som ligger i framkant när det gäller att skydda miljön. Dalsländska turistföretag skulle kunna erbjuda kinesiska turister olika former av naturaktiviteter. Det kan vara både äventyr och svampplockning.