2016-02-09 06:00

2016-02-09 06:00

M-politiker sitter kvar

BENGTSFORS: 19–9 för Bertilsson

Först beslut om återremiss. Sedan nytt beslut om avslag på grund av en felräkning av rösterna.
Ärendet att återkalla Stig Bertilssons (M) alla förtroendeuppdrag i Bengtsfors kommun blev dramatiskt.

Det skilde en tredjedels röst. Med röstsiffrorna 19–9 till förmån för kommunstyrelsens förslag avslogs Bernt Petzälls (MP) motion om att återkalla Bertilssons alla uppdrag i kommunen.

Krav på återremiss framfördes, vilket hade krävt en tredjedel av rösterna. Det skilde en tredjedels röst.

Petzäll menade att Bertilsson skulle fråntas uppdragen med anledning av att han 1996 dömts för grovt bedrägeri och blivit av med sin riksdagsplats. Vidare satte han frågetecken kring Bertilssons bostadsort och om han egentligen borde vara valbar till kommunen.

Kommunstyrelsen ansåg att Bertilssons förflutna var välkänt när han valdes 2014 och att Skatteverket är ansvarig för folkbokföringen.

Petzäll sa inget under fullmäktigemötet, men tidigare M-ledamoten Therese Karlsson (-) ville ha återremiss.

– Det handlar om en person som hovrätten ansett olämplig att sitta i riksdagen. Detta väcker frågor som angår oss alla. Hur vill vi att politiker ska upplevas?

– Ledamöter med en allvarlig brottslig bakgrund bidrar till en minskat förtroende till vårt demokratiska system. Detta är en fråga om lämplighet och hovrätten har inte bedömt att Stig Bertilsson är lämplig.

Therese Karlsson tog också upp frågan om bostadsort som en del i det som Bernt Petzäll tog upp i sin motion.

– Vi ska inte ducka för obehagliga frågor och våra tjänstemän ska inte behöva granska oss politiker. Därför yrkar jag återremiss och att man tar in en utomstående expert som tittar på ärendet.

Carl Kullgren (L) kallade det för en ”okynnesmotion” och yrkade på kommunstyrelsens förslag.

– Det här är inte ett forum där vi kan föra diskussionen framåt. Alla som sitter här har ett förtroende som vi nog alla måste respektera. När det gäller bostadsort så har vi alla länge kämpat för att få fler att bosätta sig här. På frågan om brottslighet så kan det inte vara en livstidsdom att ha begått ekonomiskt brottslighet.

Han fick delvis medhåll av Jerker Johansson (C).

– Det som sonat sitt brott ska kunna fortsätta. Vi ska vara förlåtande och mänskliga, annars blir vi inte vara roliga att tas med. Väljarna har ställt sig bakom Bertilsson och då gäller det.

Linus Lindblad (S) begärde ajournering. Då yrkade ändå Johansson på återremiss.

Voteringen slutade 19–9 till fördel för avslag av motionen.

Stig Bertilsson fanns inte på plats vid fullmäktigemötet. När saken diskuterades i kommunstyrelsen deltog han ej på grund av jäv.

Det skilde en tredjedels röst. Med röstsiffrorna 19–9 till förmån för kommunstyrelsens förslag avslogs Bernt Petzälls (MP) motion om att återkalla Bertilssons alla uppdrag i kommunen.

Krav på återremiss framfördes, vilket hade krävt en tredjedel av rösterna. Det skilde en tredjedels röst.

Petzäll menade att Bertilsson skulle fråntas uppdragen med anledning av att han 1996 dömts för grovt bedrägeri och blivit av med sin riksdagsplats. Vidare satte han frågetecken kring Bertilssons bostadsort och om han egentligen borde vara valbar till kommunen.

Kommunstyrelsen ansåg att Bertilssons förflutna var välkänt när han valdes 2014 och att Skatteverket är ansvarig för folkbokföringen.

Petzäll sa inget under fullmäktigemötet, men tidigare M-ledamoten Therese Karlsson (-) ville ha återremiss.

– Det handlar om en person som hovrätten ansett olämplig att sitta i riksdagen. Detta väcker frågor som angår oss alla. Hur vill vi att politiker ska upplevas?

– Ledamöter med en allvarlig brottslig bakgrund bidrar till en minskat förtroende till vårt demokratiska system. Detta är en fråga om lämplighet och hovrätten har inte bedömt att Stig Bertilsson är lämplig.

Therese Karlsson tog också upp frågan om bostadsort som en del i det som Bernt Petzäll tog upp i sin motion.

– Vi ska inte ducka för obehagliga frågor och våra tjänstemän ska inte behöva granska oss politiker. Därför yrkar jag återremiss och att man tar in en utomstående expert som tittar på ärendet.

Carl Kullgren (L) kallade det för en ”okynnesmotion” och yrkade på kommunstyrelsens förslag.

– Det här är inte ett forum där vi kan föra diskussionen framåt. Alla som sitter här har ett förtroende som vi nog alla måste respektera. När det gäller bostadsort så har vi alla länge kämpat för att få fler att bosätta sig här. På frågan om brottslighet så kan det inte vara en livstidsdom att ha begått ekonomiskt brottslighet.

Han fick delvis medhåll av Jerker Johansson (C).

– Det som sonat sitt brott ska kunna fortsätta. Vi ska vara förlåtande och mänskliga, annars blir vi inte vara roliga att tas med. Väljarna har ställt sig bakom Bertilsson och då gäller det.

Linus Lindblad (S) begärde ajournering. Då yrkade ändå Johansson på återremiss.

Voteringen slutade 19–9 till fördel för avslag av motionen.

Stig Bertilsson fanns inte på plats vid fullmäktigemötet. När saken diskuterades i kommunstyrelsen deltog han ej på grund av jäv.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.