2016-02-05 15:52

2016-02-05 15:52

Plan på höghus kvarstår

BENGTSFORS: Tiovåningshus på Olympen

Vissa ändringar. Men i stort sett står Bengtsfors kommun fast vid de planer man tidigare presenterat på det tiovåningshus som det kommunala bostadsbolaget Bengtsforshus vill bygga vid Olympen.

– Vi har nu fått in synpunkter från allmänhet och myndigheter som vi ställt samman och besvarat, berättar kommunens planchef Annika Karlsson.

Flera grannar är kritiska och menar att ett tiovåningshus ”inte passar in i centrala Bengtsfors med sin småskalighet och charm” och att ett höghus skulle påverkar den egna fastigheten negativt genom ”skuggning, ökad insyn och sämre utsikt”.

Stöd från nämnden

Grannarna får visst stöd Dalslands Miljönämnd som anser att kommunen ska ta hänsyn till kringliggande bostäder och andra verksamheter.

Nämnden hänvisar också till en dom i mark- och miljödomstolen som säger att man bör ta mer hänsyn till de boendes olägenheter i form av skuggning, insyn och begränsning av insyn, än man behöver i större städer.

– Människor flyttar till mindre orter just för att få tillgång till hög boendekvalitet i sådana avseenden, skriver nämnden.

Ska ta hänsyn

Kommunen svarar att höjdskillnaden mellan tiovåningshuset och de intilliggande tvåvingshusen på nära håll kommer att bli märkbar, men att det gäller att bygga ett höghus med rätt arkitektur som tar tillvara på läget. Ett sådant kommer, enligt kommunen, att ”kännas självklar i landskaps- och stadsbilden”.

– Naturligtvis ska stor vikt läggas vid kringboendes störningar gällande insyn, skuggningar och utsiktsstörningar. En skuggningsutredning har därför tagits fram i ett tidigt stadium i planarbetet, fortsätter kommunen.

Kommunen anser dock inte att sänkning av antalet våningar från tio till sex skulle förändra skuggningen för de närmaste grannarna, mer än marginellt.

Utrymningsproblem

– Vad gäller insyn får bostadshuset på Olympen 2 ökad insyn i trädgården, befintliga träd på fastigheten bedöms dock begränsa påverkan. Ingen får försämrad utsikt till följd av det föreslagna tiovåningshuset.

Även räddningstjänsten har redogjort för de tillgänglighetsproblem man kan få till det planerade huset, vilket även tidigare Dalslänningen berättat om.

Därför ska kommunen utreda denna fråga ytterligare och se över hur utrymning ska kunna ske på ett bra sätt.

Förslaget till detaljplan går att ta del av för allmänheten på kommunhuset eller på kommunens hemsida.

Den som har synpunkter på förslaget ska vända sig till Bengtsfors kommun senast den 29 februari.

– Vi har nu fått in synpunkter från allmänhet och myndigheter som vi ställt samman och besvarat, berättar kommunens planchef Annika Karlsson.

Flera grannar är kritiska och menar att ett tiovåningshus ”inte passar in i centrala Bengtsfors med sin småskalighet och charm” och att ett höghus skulle påverkar den egna fastigheten negativt genom ”skuggning, ökad insyn och sämre utsikt”.

Stöd från nämnden

Grannarna får visst stöd Dalslands Miljönämnd som anser att kommunen ska ta hänsyn till kringliggande bostäder och andra verksamheter.

Nämnden hänvisar också till en dom i mark- och miljödomstolen som säger att man bör ta mer hänsyn till de boendes olägenheter i form av skuggning, insyn och begränsning av insyn, än man behöver i större städer.

– Människor flyttar till mindre orter just för att få tillgång till hög boendekvalitet i sådana avseenden, skriver nämnden.

Ska ta hänsyn

Kommunen svarar att höjdskillnaden mellan tiovåningshuset och de intilliggande tvåvingshusen på nära håll kommer att bli märkbar, men att det gäller att bygga ett höghus med rätt arkitektur som tar tillvara på läget. Ett sådant kommer, enligt kommunen, att ”kännas självklar i landskaps- och stadsbilden”.

– Naturligtvis ska stor vikt läggas vid kringboendes störningar gällande insyn, skuggningar och utsiktsstörningar. En skuggningsutredning har därför tagits fram i ett tidigt stadium i planarbetet, fortsätter kommunen.

Kommunen anser dock inte att sänkning av antalet våningar från tio till sex skulle förändra skuggningen för de närmaste grannarna, mer än marginellt.

Utrymningsproblem

– Vad gäller insyn får bostadshuset på Olympen 2 ökad insyn i trädgården, befintliga träd på fastigheten bedöms dock begränsa påverkan. Ingen får försämrad utsikt till följd av det föreslagna tiovåningshuset.

Även räddningstjänsten har redogjort för de tillgänglighetsproblem man kan få till det planerade huset, vilket även tidigare Dalslänningen berättat om.

Därför ska kommunen utreda denna fråga ytterligare och se över hur utrymning ska kunna ske på ett bra sätt.

Förslaget till detaljplan går att ta del av för allmänheten på kommunhuset eller på kommunens hemsida.

Den som har synpunkter på förslaget ska vända sig till Bengtsfors kommun senast den 29 februari.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.