2016-01-29 06:00

2016-01-31 13:30

Nöjda med egenkassor

BENGTSFORS: "Jag tänkte först att sånt har man väl bara i storstan"

Coop Konsum i Bengtsfors har byggt tre kassor där kunderna själva scannar och betalar. Efter en dryg månad tycker butikschefen Cecilia Edvardsson att förändringen enbart är positiv.

Nu har butiken tre vanliga kassor och tre för egenscanning. Bakgrunden till förändringen var slitage.

– Alla fyra varubanden vi hade var slitna, och så sa leverantören till mig: ”Ni ska väl ha snabbkassor?” Jag tänkte först att sånt har man väl bara i storstan.

Men hon presenterade idén för personalen, de fattade ett snabbt beslut, och före jul smög de igång.

– Vi har väldigt mycket ungdomar bland kunderna, och de köper inte så mycket. Det är anledningen till att en av egenkassorna är kontantkassa, säger Cecilia Edvardsson, ungdomar har ju inte alltid kort.

Hon menar att arbetet blir effektivare för personalen.

Men blir inte de inte av med jobbet nu?

– Nej. Vinningen har främst varit på kvällstid, att man ensam kan klara en kassa och den andre personalen blir mindre störd och kan jobba i butiken.

Kunden Märta Carlsson ska betala.

– Det är första gången jag testar snabbkassorna.

Efter att hon scannat av alla varor med priskod, vägt det som ska vägas, angett antal påsar och betalat med sitt kort, återstår bara kvittot. Det måste visas vid en läsare för att grinden ska öppnas.

– Det är roligt att vara först i Bengtsfors med nånting, säger Cecilia Edvardsson. Och vill man inte så behöver man inte, det finns personalkassor.

10–15 procent av kunderna har hittills valt snabbkassorna.

Nu har butiken tre vanliga kassor och tre för egenscanning. Bakgrunden till förändringen var slitage.

– Alla fyra varubanden vi hade var slitna, och så sa leverantören till mig: ”Ni ska väl ha snabbkassor?” Jag tänkte först att sånt har man väl bara i storstan.

Men hon presenterade idén för personalen, de fattade ett snabbt beslut, och före jul smög de igång.

– Vi har väldigt mycket ungdomar bland kunderna, och de köper inte så mycket. Det är anledningen till att en av egenkassorna är kontantkassa, säger Cecilia Edvardsson, ungdomar har ju inte alltid kort.

Hon menar att arbetet blir effektivare för personalen.

Men blir inte de inte av med jobbet nu?

– Nej. Vinningen har främst varit på kvällstid, att man ensam kan klara en kassa och den andre personalen blir mindre störd och kan jobba i butiken.

Kunden Märta Carlsson ska betala.

– Det är första gången jag testar snabbkassorna.

Efter att hon scannat av alla varor med priskod, vägt det som ska vägas, angett antal påsar och betalat med sitt kort, återstår bara kvittot. Det måste visas vid en läsare för att grinden ska öppnas.

– Det är roligt att vara först i Bengtsfors med nånting, säger Cecilia Edvardsson. Och vill man inte så behöver man inte, det finns personalkassor.

10–15 procent av kunderna har hittills valt snabbkassorna.