2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Nej till MP-krav

BENGTSFORS: KS-förslag

Bernt Petzälls (MP) förslag att återkalla Stig Bertilsson (M) samtliga förtroendeuppdrag i Bengtsfors kommun går inte igenom. I alla fall inte om fullmäktige går på kommunstyrelsens beslutsförslag.

Det var i höstas som Petzäll skrev en motion där han med hänvisning till att Bertilsson 1996 dömts för grovt bedrägeri borde fråntas sina förtroendeuppdrag. Samtidigt ville han se en utredning av Bertilssons valbarhet på grund av bostadsort.

Men kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att Bertilssons förflutna var välkänt vid tidpunkten för tillträdet som förtroendevald i Bengtsfors kommun.

Kommunstyrelsen menar även att det är Skatteverket som är ansvarig för folkbokföringen och länsstyrelsen som kontrollerar eventuella hinder för valbarhet.

Det var i höstas som Petzäll skrev en motion där han med hänvisning till att Bertilsson 1996 dömts för grovt bedrägeri borde fråntas sina förtroendeuppdrag. Samtidigt ville han se en utredning av Bertilssons valbarhet på grund av bostadsort.

Men kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att Bertilssons förflutna var välkänt vid tidpunkten för tillträdet som förtroendevald i Bengtsfors kommun.

Kommunstyrelsen menar även att det är Skatteverket som är ansvarig för folkbokföringen och länsstyrelsen som kontrollerar eventuella hinder för valbarhet.