2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Edsbor erbjuds fibernät

DALS-ED/HÖGSÄTER: Högsäterföretag planerar satsning

Ett Högsäterföretag planerar att bygga fibernät i tätorten Ed. Om allt går enligt planera kan den första Edsbon koppla upp sig innan året är slut.

I Dals-Eds kommun finns i dag många aktiva fiberföreningar som har arbetat hårt för att på landsbygden säkerställa och förbättra internetuppkopplingen till hushållen. Cirka 1 300 hushåll på landsbygden kommer att bli uppkopplade till fiber.

I tätorten ser det annorlunda ut. Edshus fastigheter och kommunen har tillgång till fiber, men inte privata hushåll.

I samhället finns det inte samma problem som på landsbygden med dålig uppkoppling, men Kenneth Sundström, IT-chef i Dals-Eds kommun, menar att det i framtiden kommer att krävas en snabbare uppkoppling än den som finns i dag.

– Fler och fler tjänster erbjuds via nätet. Att då ha en snabb och stabil uppkoppling innebär att man har bättre möjligheter att kunna ta del av det ökande utbudet av tjänster.

Stort intresse

2011 gjorde Dals-Eds kommun en undersökning om hur många som kunde tänka sig att ansluta hushållet till ett fibernät i tätorten. Då var intresset svalt, men i dag ser det annorlunda ut.

I och med att fler och fler invånare har visat intresse har Dals-Eds kommun efterlyst en aktör som kan tänka sig att bygga ett nät i samhället.

– Vi har varit i kontakt med sju olika företag. Endast två har visat så mycket intresse att de har besökt kommunen. Jag gissar att de anser att det är en för liten marknad, säger Kenneth Sundström.

Men nu har kommunen fått napp.

Privat aktör

Ted Flink driver ett Högsäterbaserat företag som sedan 2001 på heltid ägnar sig åt fiberutbyggnad. Företaget erbjuder hela paketet från projekteringsstadiet till drift av det färdiga fibernätet.

Företaget har tidigare anlitats av Dals-Eds kommun, bland annat vid Edshus byggnationer, så steget att utöka sina tjänster i samhället var inte långt för Ted Flink.

I mitten av januari i år gick företaget ut med ett erbjudande till invånarna i samhället, cirka 1 000 hushåll, om att ansluta sig till ett fibernät. Ed har delats in i åtta olika områden.

– Det krävs att 60 procent av invånarna i ett område anmäler sitt intresse. Om vi når upp dit kan vi börja bygga, säger Ted Flink, som kommer att äga nätet i färdigt skick.

En fiberutbyggnad i ett samhälle kan inte ta del av de bidrag som föreningar på landsbygden kan söka för att bygga fibernät.

– Men i tätorten finns det möjlighet att ansluta fler på mindre yta. Vi behöver inte gräva flera kilometer mellan varje hushåll, vilket gör att vi kan hålla nere kostnaderna.

Information i februari

Företaget har i dag sju anställda. Två av dem har nyligen anställts med anledning av utbyggnaden i Ed.

Edshus och Ted Flink har skrivit under ett nyttjanderättsavtal som, bland annat, säger att företaget får använda sig av outnyttjad plats i befintliga rör för att slippa gräva överallt.

– Kommunen har inget åtagande alls. Den enda vi gör är att upplåta plats, säger Kenneth Sundström.

Informationsmöten om satsningen kommer att arrangeras i februari.

I Dals-Eds kommun finns i dag många aktiva fiberföreningar som har arbetat hårt för att på landsbygden säkerställa och förbättra internetuppkopplingen till hushållen. Cirka 1 300 hushåll på landsbygden kommer att bli uppkopplade till fiber.

I tätorten ser det annorlunda ut. Edshus fastigheter och kommunen har tillgång till fiber, men inte privata hushåll.

I samhället finns det inte samma problem som på landsbygden med dålig uppkoppling, men Kenneth Sundström, IT-chef i Dals-Eds kommun, menar att det i framtiden kommer att krävas en snabbare uppkoppling än den som finns i dag.

– Fler och fler tjänster erbjuds via nätet. Att då ha en snabb och stabil uppkoppling innebär att man har bättre möjligheter att kunna ta del av det ökande utbudet av tjänster.

Stort intresse

2011 gjorde Dals-Eds kommun en undersökning om hur många som kunde tänka sig att ansluta hushållet till ett fibernät i tätorten. Då var intresset svalt, men i dag ser det annorlunda ut.

I och med att fler och fler invånare har visat intresse har Dals-Eds kommun efterlyst en aktör som kan tänka sig att bygga ett nät i samhället.

– Vi har varit i kontakt med sju olika företag. Endast två har visat så mycket intresse att de har besökt kommunen. Jag gissar att de anser att det är en för liten marknad, säger Kenneth Sundström.

Men nu har kommunen fått napp.

Privat aktör

Ted Flink driver ett Högsäterbaserat företag som sedan 2001 på heltid ägnar sig åt fiberutbyggnad. Företaget erbjuder hela paketet från projekteringsstadiet till drift av det färdiga fibernätet.

Företaget har tidigare anlitats av Dals-Eds kommun, bland annat vid Edshus byggnationer, så steget att utöka sina tjänster i samhället var inte långt för Ted Flink.

I mitten av januari i år gick företaget ut med ett erbjudande till invånarna i samhället, cirka 1 000 hushåll, om att ansluta sig till ett fibernät. Ed har delats in i åtta olika områden.

– Det krävs att 60 procent av invånarna i ett område anmäler sitt intresse. Om vi når upp dit kan vi börja bygga, säger Ted Flink, som kommer att äga nätet i färdigt skick.

En fiberutbyggnad i ett samhälle kan inte ta del av de bidrag som föreningar på landsbygden kan söka för att bygga fibernät.

– Men i tätorten finns det möjlighet att ansluta fler på mindre yta. Vi behöver inte gräva flera kilometer mellan varje hushåll, vilket gör att vi kan hålla nere kostnaderna.

Information i februari

Företaget har i dag sju anställda. Två av dem har nyligen anställts med anledning av utbyggnaden i Ed.

Edshus och Ted Flink har skrivit under ett nyttjanderättsavtal som, bland annat, säger att företaget får använda sig av outnyttjad plats i befintliga rör för att slippa gräva överallt.

– Kommunen har inget åtagande alls. Den enda vi gör är att upplåta plats, säger Kenneth Sundström.

Informationsmöten om satsningen kommer att arrangeras i februari.