2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Begravningsbyråer slutar förmedla gåvor

DALSLAND: Nu får kunden sköta det själv

Begravningsbyråerna kommer att sluta hantera pengar för kondoleanser. Efter ett direktiv från Finansinspektionen ska pengarna i stället betalas in till organisationerna av kunden själv.

– Sedan över tio år tillbaka finns det ett telefon- eller bankgironummer i begravningsannonserna som man kan använda sig av, säger Patrik Ernstsson vid Ernstssons begravningsbyrå. Det bästa är att ringa numret så att man kommer till givarservice på fonden man ska betala till. Sedan skickar de kondoleansbladet till begravningsbyrån som förmedlar det till begravningen.

Tidigare har den som velat hedra en avliden eller visa stöd till den efterlevande familjen kunnat ordna en kondoleans genom begravningsbyråerna, men nu blir det ändring. Finansinspektionen uppskattade inte att pengarna mellanlandade på begravningsbyråernas konton, och för att få fortsätta med det måste begravningsbyråerna ansöka om att bli godkända betalningsleverantörer. Något som kostar stora pengar, dels initialt och dels i form av en löpande årsavgift på 12 000 kronor.

– Det är mycket pengar, det betalar man inte för att hålla en ren servicetjänst. Nu är det bättre att hanteringen ligger hos de olika fonderna, säger Patrik Ernstsson.

Hjälper ändå till

Från den 1 mars får alltså var och en betala direkt till fonderna. Men viss hjälp kan man fortfarande få från begravningsbyråerna.

– Vi kan ju hjälpa till med att förmedla kondoleanser i stort sett som vi har gjort, men vi kan inte ta emot pengarna, säger Greger Emilsson på Fonus. Däremot kan vi skicka med kunden ett inbetalningskort till de vanligaste fonderna och hjälpa till med att skriva in rätt bankgironummer.

Mycket arbete

Att hantera kondoleanser och gåvor har tidigare varit ett betungande arbete för begravningsbyråerna. Mellan en halv- och en heltidstjänst har gått åt till att sköta om det – tid som har tagits från ordinarie uppgifter för de anställda.

– På ett sätt underlättar det här ärligt talat för oss. Vi har känt att väldigt mycket tid går till annat än vår kärnverksamhet, säger Patrik Ernstsson.

På Fonus stämmer man in i bilden av att kondoleanshanteringen inneburit stora mängder extra arbete.

– Vi har ju faktiskt begravningar att ta hand om, det är enormt mycket arbete bakom varje begravning. Tänk då att du ska skriva ut 70 kondoleanser till begravningen, vad tar inte det i tid? säger Greger Emilsson.

– Sedan över tio år tillbaka finns det ett telefon- eller bankgironummer i begravningsannonserna som man kan använda sig av, säger Patrik Ernstsson vid Ernstssons begravningsbyrå. Det bästa är att ringa numret så att man kommer till givarservice på fonden man ska betala till. Sedan skickar de kondoleansbladet till begravningsbyrån som förmedlar det till begravningen.

Tidigare har den som velat hedra en avliden eller visa stöd till den efterlevande familjen kunnat ordna en kondoleans genom begravningsbyråerna, men nu blir det ändring. Finansinspektionen uppskattade inte att pengarna mellanlandade på begravningsbyråernas konton, och för att få fortsätta med det måste begravningsbyråerna ansöka om att bli godkända betalningsleverantörer. Något som kostar stora pengar, dels initialt och dels i form av en löpande årsavgift på 12 000 kronor.

– Det är mycket pengar, det betalar man inte för att hålla en ren servicetjänst. Nu är det bättre att hanteringen ligger hos de olika fonderna, säger Patrik Ernstsson.

Hjälper ändå till

Från den 1 mars får alltså var och en betala direkt till fonderna. Men viss hjälp kan man fortfarande få från begravningsbyråerna.

– Vi kan ju hjälpa till med att förmedla kondoleanser i stort sett som vi har gjort, men vi kan inte ta emot pengarna, säger Greger Emilsson på Fonus. Däremot kan vi skicka med kunden ett inbetalningskort till de vanligaste fonderna och hjälpa till med att skriva in rätt bankgironummer.

Mycket arbete

Att hantera kondoleanser och gåvor har tidigare varit ett betungande arbete för begravningsbyråerna. Mellan en halv- och en heltidstjänst har gått åt till att sköta om det – tid som har tagits från ordinarie uppgifter för de anställda.

– På ett sätt underlättar det här ärligt talat för oss. Vi har känt att väldigt mycket tid går till annat än vår kärnverksamhet, säger Patrik Ernstsson.

På Fonus stämmer man in i bilden av att kondoleanshanteringen inneburit stora mängder extra arbete.

– Vi har ju faktiskt begravningar att ta hand om, det är enormt mycket arbete bakom varje begravning. Tänk då att du ska skriva ut 70 kondoleanser till begravningen, vad tar inte det i tid? säger Greger Emilsson.

Så gör du i stället

Besök de olika insamlingsorganisationernas hemsidor. Där finns all nödvändig information. Alltfler organisationer ger möjlighet att betala via nätet eller sänder hem ett inbetalningskort. Ofta går det även att ringa direkt till fonden för att få hjälp. Fonden ombesörjer då att minnesblad/gåvobevis skickas till de anhöriga. Men var ute i god tid då det kan ta upp till en vecka innan det kommer fram.

När de anhöriga har valt en fond eller organisation kan man se detta i dödsannonsen eller på begravningsbyråns digitala minnessidor. Där finns instruktioner för att via nätet ge en gåva. Då skickas ett digitalt gåvobevis till de anhöriga. Det går även att skriva ut ett eget exemplar.

Vissa begravningsbyråer säljer även egna vackert utformade minnesblad där halva beloppet går till ett förutbestämt ändamål. Bladet med den personliga hälsningen kan du ta med själv till begravningen eller få överlämnat till de anhöriga via byrån.