2016-01-20 11:21

2016-01-20 11:21

Eriksson i brev till minister

BENGTSFORS: Kommunstyrelsens ordförande driver polisfrågan vidare

Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Per Eriksson (S), driver frågan om polisnärvaron i Bengtsfors vidare. Nu har han skrivit till Justitiedepartementet för att få till ett möte med Justitieministern.

”Jag ser med stor oro på den nedmontering av statlig service på landsbygden som tyvärr har pågått under en längre tid”, skriver Per Eriksson i sitt brev, och fortsätter med att beskriva hur han upplever att polisens beslut att inte bemanna polisstationen i Bengtsfors går emot de löften som han menar att polisen gett om att komma närmare medborgarna.

”Många känner ett förtroende för polisen, men när jag träffar på småföretagare och andra kommuninvånare så känner man sig sviken av staten. Detta skapar en oro hos människor, och jag känner att jag har ett ansvar att lyfta dessa frågor med Er”, skriver han, och avslutar med att bjuda in ansvarig minister till Bengtsfors, samt erbjuder sig att själv åka till Stockholm.

”Jag ser med stor oro på den nedmontering av statlig service på landsbygden som tyvärr har pågått under en längre tid”, skriver Per Eriksson i sitt brev, och fortsätter med att beskriva hur han upplever att polisens beslut att inte bemanna polisstationen i Bengtsfors går emot de löften som han menar att polisen gett om att komma närmare medborgarna.

”Många känner ett förtroende för polisen, men när jag träffar på småföretagare och andra kommuninvånare så känner man sig sviken av staten. Detta skapar en oro hos människor, och jag känner att jag har ett ansvar att lyfta dessa frågor med Er”, skriver han, och avslutar med att bjuda in ansvarig minister till Bengtsfors, samt erbjuder sig att själv åka till Stockholm.