2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Döda och sjuka träd fälls

DALS-ED: Första trädvårdsplanen för kyrkogårdarna på mycket länge

På kyrkogårdarna i Dals-Eds pastorat finns det mellan 400 och 500 träd. De flesta är friska och kommer att stå länge. Men det gäller inte alla. Under våren kommer en del träd att tas ner.

– Det handlar om sådana som är döda eller döende, säger Lena Olsson, arbetsledare på kyrkogårdsförvaltningen.

Hon är ansvarig för den trädvårdsplan som upprättades förra året. Det var den första trädvårdsplanen för Ed på väldigt länge. Frågan har inte varit prioriterad tidigare.

Till sin hjälp anlitade man en trädvårdsspecialist som gjorde en besiktning och kunde konstatera vilka träd som inte mår så bra eller är döda.

Får fällas

Nu har länsstyrelsen godkänt att fjorton träd tas ner vid Eds kyrkogård, tolv i Töftedal och ett i Rölanda. De aktuella träden är noga dokumenterade och i de flesta fall ska återplanering ske. Dessutom kommer en del andra träd att beskäras.

Men det är inte bara att fälla hur som helst. För träden på kyrkogårdarna finns det flera lagar och bestämmelser som man måste förhålla sig till i sin trädvårdsplan. Det är kulturminneslagen, biotoppskyddet och arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen handlar precis om det som namnet antyder.

– Kyrkogårdarna är våra arbetsplatser och här kommer säkerhetsaspekterna in. Ingen vill få ett fallande träd eller delar av ett över sig. Det gäller också säkerheten för våra besökare, säger Lena Olsson.

Och det är inte alltid man med en hastig blick kan se hur ett träd mår. På kyrkogårdar grävs det av naturliga skäl mycket och det gör att det finns träd som ser ut att stå stadigt i själva verket inte längre har rötterna stadigt fästa i jorden.

Fått svamp

När det gäller kyrkogården i Ed kommer en del träd längs Gamla Edsvägen att tas ner. När det sker måste gatan stängas av under själva fällningen. I Ed ska även en del av träden efter kyrksvängen att tas bort. De står för tätt och de aktuella har angripits av svamp.

I Töftedal är det björkarna vid mellankyrkogården som är aktuella. Någon har redan fallit med hjälp av vinden. Alla de andra är också döda eller döende och ska tas ner. De planterades troligen på mitten av 1940-talet då den här delen av kyrkogården anlades.

Lena Olsson vet att träd väcker känslor. Själv älskar hon träd och tycker att det är viktigt att vårda dem. Hon berättar att det finns en undersökning om vad svenskarna tycker hör till miljön på kyrkogårdarna.

– De allra flesta svarade träd. Man ville gärna att träden skulle bidra till att ge en känsla av en park.

Depå av ved

Träd spelar också en viktig roll för insekter och andra djur. Hänsyn till detta ingår i trädvårdsplanen och är reglerat i naturskyddslagen. Därför måste man lägga upp en depå av död ved från de ädellövträd som fällts. Detta för att insekter, lavar och svampar ska kunna leva vidare.

Det kan också hända att något av de aktuella träden visar sig innehålla bohål för ugglor eller fladdermöss. Då måste man lämna kvar en högstubbe.

– Det kanske inte ser så trevligt ut, men i sådana fall kommer vi att sätta upp en skylt som talar om varför, säger Lena Olsson.

– Det handlar om sådana som är döda eller döende, säger Lena Olsson, arbetsledare på kyrkogårdsförvaltningen.

Hon är ansvarig för den trädvårdsplan som upprättades förra året. Det var den första trädvårdsplanen för Ed på väldigt länge. Frågan har inte varit prioriterad tidigare.

Till sin hjälp anlitade man en trädvårdsspecialist som gjorde en besiktning och kunde konstatera vilka träd som inte mår så bra eller är döda.

Får fällas

Nu har länsstyrelsen godkänt att fjorton träd tas ner vid Eds kyrkogård, tolv i Töftedal och ett i Rölanda. De aktuella träden är noga dokumenterade och i de flesta fall ska återplanering ske. Dessutom kommer en del andra träd att beskäras.

Men det är inte bara att fälla hur som helst. För träden på kyrkogårdarna finns det flera lagar och bestämmelser som man måste förhålla sig till i sin trädvårdsplan. Det är kulturminneslagen, biotoppskyddet och arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen handlar precis om det som namnet antyder.

– Kyrkogårdarna är våra arbetsplatser och här kommer säkerhetsaspekterna in. Ingen vill få ett fallande träd eller delar av ett över sig. Det gäller också säkerheten för våra besökare, säger Lena Olsson.

Och det är inte alltid man med en hastig blick kan se hur ett träd mår. På kyrkogårdar grävs det av naturliga skäl mycket och det gör att det finns träd som ser ut att stå stadigt i själva verket inte längre har rötterna stadigt fästa i jorden.

Fått svamp

När det gäller kyrkogården i Ed kommer en del träd längs Gamla Edsvägen att tas ner. När det sker måste gatan stängas av under själva fällningen. I Ed ska även en del av träden efter kyrksvängen att tas bort. De står för tätt och de aktuella har angripits av svamp.

I Töftedal är det björkarna vid mellankyrkogården som är aktuella. Någon har redan fallit med hjälp av vinden. Alla de andra är också döda eller döende och ska tas ner. De planterades troligen på mitten av 1940-talet då den här delen av kyrkogården anlades.

Lena Olsson vet att träd väcker känslor. Själv älskar hon träd och tycker att det är viktigt att vårda dem. Hon berättar att det finns en undersökning om vad svenskarna tycker hör till miljön på kyrkogårdarna.

– De allra flesta svarade träd. Man ville gärna att träden skulle bidra till att ge en känsla av en park.

Depå av ved

Träd spelar också en viktig roll för insekter och andra djur. Hänsyn till detta ingår i trädvårdsplanen och är reglerat i naturskyddslagen. Därför måste man lägga upp en depå av död ved från de ädellövträd som fällts. Detta för att insekter, lavar och svampar ska kunna leva vidare.

Det kan också hända att något av de aktuella träden visar sig innehålla bohål för ugglor eller fladdermöss. Då måste man lämna kvar en högstubbe.

– Det kanske inte ser så trevligt ut, men i sådana fall kommer vi att sätta upp en skylt som talar om varför, säger Lena Olsson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.