2015-12-30 06:00

2015-12-30 06:00

Kritik mot Steneby

DALS LÅNGED

Yrkeshögskoleutbildningen till finsnickare eller möbelrestauratör vid Steneby får kritik av Myndigheten för yrkeshögskolan på två punkter.

Myndigheten granskade utbildningen i november och fann att kursplanerna inte var utformade på korrekt sätt eftersom det inte framgick hur de studerandes kunskaper skulle mätas.

Kursplanerna har nu ändrats.

Dessutom hade skolan tagit ut en bekräftelseavgift på 500 kronor av de studerande, något som inte är tillåtet eftersom yrkeshögskoleutbildningar ska vara avgiftsfria. Steneby medgav i december att de hade gjort fel och har betalat tillbaka avgiften till de studerande. Med det har myndigheten nöjt sig, och ärendet har avslutats.

 

Myndigheten granskade utbildningen i november och fann att kursplanerna inte var utformade på korrekt sätt eftersom det inte framgick hur de studerandes kunskaper skulle mätas.

Kursplanerna har nu ändrats.

Dessutom hade skolan tagit ut en bekräftelseavgift på 500 kronor av de studerande, något som inte är tillåtet eftersom yrkeshögskoleutbildningar ska vara avgiftsfria. Steneby medgav i december att de hade gjort fel och har betalat tillbaka avgiften till de studerande. Med det har myndigheten nöjt sig, och ärendet har avslutats.