2015-12-28 15:00

2015-12-28 15:00

Snön föll till slut på Dal

DALSLAND: Efter en lång väntan

Det blev en gråbrun jul, men till slut kom snön. Natten till söndag lade sig ett knappt decimeterdjupt snötäcke över det dalsländska landskapet. Alldeles för sent enligt många, men historien visar att det trots allt kunde ha varit värre.

Sena snöfall finns dokumenterade av SMHI, och en historisk jämförelse sätter årets senkomna snö i perspektiv. 1932 mättes ett snödjup på en meter upp – den 5 juni. Visserligen i Lappland, men ändå. Observatören i Ulvoberg skrev i sina noteringar: ”det snögade så det har vist inte snögat så rysligt på ett par hundra år”.

Det låter som en lustig anekdot, men sommarsnön fick digra följder. Smältvattnet orsakade foderbrist och till de värst drabbade områdena skickades nödhjälp.

Nu kanske läsaren av denna artikel känner att det inte är så dumt med mellandagssnö trots allt. Det kanske rent av är att betrakta som tidigt. Men låt dig inte bedras. Så sent som 2007 snöade det i augusti månad. Den 30 augusti 2007 mätte nämligen Kirunas väderstation upp ett snödjup på 2 centimeter.

Den som går igenom vårt lands historiska snödatum hittar snart spår av Dalsland. I oktober 1926 registrerades snödjup som fortfarande är rekord i både Svealand och Götaland. I Värmland låg det 75 centimeter snö på Blåbärskullen, och i Bäckefors mätte man 65 centimeter den 29 oktober.

Det absoluta snödjupsrekordet innehas dock av Kopparåsen längs Malmbanan och uppmättes 1925. Tack vare det myckna snöandet innan årsskiftet kunde man där mäta upp 327 centimeter snö i februari.

Sena snöfall finns dokumenterade av SMHI, och en historisk jämförelse sätter årets senkomna snö i perspektiv. 1932 mättes ett snödjup på en meter upp – den 5 juni. Visserligen i Lappland, men ändå. Observatören i Ulvoberg skrev i sina noteringar: ”det snögade så det har vist inte snögat så rysligt på ett par hundra år”.

Det låter som en lustig anekdot, men sommarsnön fick digra följder. Smältvattnet orsakade foderbrist och till de värst drabbade områdena skickades nödhjälp.

Nu kanske läsaren av denna artikel känner att det inte är så dumt med mellandagssnö trots allt. Det kanske rent av är att betrakta som tidigt. Men låt dig inte bedras. Så sent som 2007 snöade det i augusti månad. Den 30 augusti 2007 mätte nämligen Kirunas väderstation upp ett snödjup på 2 centimeter.

Den som går igenom vårt lands historiska snödatum hittar snart spår av Dalsland. I oktober 1926 registrerades snödjup som fortfarande är rekord i både Svealand och Götaland. I Värmland låg det 75 centimeter snö på Blåbärskullen, och i Bäckefors mätte man 65 centimeter den 29 oktober.

Det absoluta snödjupsrekordet innehas dock av Kopparåsen längs Malmbanan och uppmättes 1925. Tack vare det myckna snöandet innan årsskiftet kunde man där mäta upp 327 centimeter snö i februari.