2015-12-18 12:30

2015-12-18 12:30

Deltog på möte om tågtrafiken

DALSLAND: Hopp om en lösning

Föreningen Dalslandspendeln deltog i går i en konferens i Oslo, där bland annat gods- och persontrafiken mellan Sverige och Norge diskuterades.

Konferensen, som hölls i Oslo rådhus, tidigare i veckan, arrangerades av Göteborg-Oslo-samarbetet – en plattform som arbetar för ett starkt näringsliv i regionen samt hållbara transporter.

Den besöktes av beslutsfattare inom Stortinget i Norge och Sveriges Riksdag, ledande regionala och kommunala företrädare inom Göteborg-Oslo-regionen, Trafikverket och Jernbaneverket, samt en rad näringslivsföreträdare från regionen.

På plats fanns också representanter från Dalslandspendeln, den intresseförening med bas i Mellerud som arbetar för att utveckla pendlingsmöjligheterna mellan Dalslands kommuner och Göteborg samt Karlstad.

De var nöjda efter besöket.

– Vi konstaterar att vårt förslag på lösning är en bra kompromiss bland väldigt olika önskemål inför framtiden, säger Lars Gunnar Larsson från föreningen, i ett pressmeddelande.

Dalslandspendelns fokus ligger just nu på utökad järnvägstrafik mellan Trollhättan och Halden.

– I dag går där bara fyra persontåg per dag åt vardera hållet samt något enstaka godståg. Intresset för utbyggnad är större än någonsin, det finns hopp om en lösning.

Dalslandspendelns lösning bygger på att förbättra nuvarande sträckning med målet att få dubbelspår. På föreningens önskelista står också tågstopp i Bäckefors, Brålanda och möjligen även Dals Rostock.

– Lösningen kan sänka den totala restid från Oslo till Göteborg till två och en halv timma, vilket är både snabbare än både bil, buss och flyg från centrum till centrum, säger Lars Gunnar Larsson.

Konferensen, som hölls i Oslo rådhus, tidigare i veckan, arrangerades av Göteborg-Oslo-samarbetet – en plattform som arbetar för ett starkt näringsliv i regionen samt hållbara transporter.

Den besöktes av beslutsfattare inom Stortinget i Norge och Sveriges Riksdag, ledande regionala och kommunala företrädare inom Göteborg-Oslo-regionen, Trafikverket och Jernbaneverket, samt en rad näringslivsföreträdare från regionen.

På plats fanns också representanter från Dalslandspendeln, den intresseförening med bas i Mellerud som arbetar för att utveckla pendlingsmöjligheterna mellan Dalslands kommuner och Göteborg samt Karlstad.

De var nöjda efter besöket.

– Vi konstaterar att vårt förslag på lösning är en bra kompromiss bland väldigt olika önskemål inför framtiden, säger Lars Gunnar Larsson från föreningen, i ett pressmeddelande.

Dalslandspendelns fokus ligger just nu på utökad järnvägstrafik mellan Trollhättan och Halden.

– I dag går där bara fyra persontåg per dag åt vardera hållet samt något enstaka godståg. Intresset för utbyggnad är större än någonsin, det finns hopp om en lösning.

Dalslandspendelns lösning bygger på att förbättra nuvarande sträckning med målet att få dubbelspår. På föreningens önskelista står också tågstopp i Bäckefors, Brålanda och möjligen även Dals Rostock.

– Lösningen kan sänka den totala restid från Oslo till Göteborg till två och en halv timma, vilket är både snabbare än både bil, buss och flyg från centrum till centrum, säger Lars Gunnar Larsson.