2015-12-15 06:00

2015-12-15 06:00

Kritiken haglar mot planer på förskola

BENGTSFORS: Föräldrar vill värna Olympen

Kritiken haglar mot Bengtsfors kommuns planer på att bygga en ny stor förskola för 100 barn på Långevi.

– Det kom som en chock att läsa det här i tidningen. Vi föräldrar visste ingenting. Mycket dålig hanterat av kommunen, säger Hanna Glimmersten som har två barn på Olympen.

Hon, och många med henne, har uttryckt åsikter på Dalslänningens Facebooksida efter publiceringen.

Hanna Glimmersten anser att kommunen borde använda sig av redan befintliga lokaler i stället för att bygga.

– Det finns lämpliga lokaler i Bengtsfors tätort, Billingsfors, Skåpafors och Årbol. Det går att hålla i gång Olympen samtidigt. Varför bygga en helt ny förskola som kostar en massa pengar? undrar Glimmersten.

Bakgrunden till diskussionen är det kraftigt ökande trycket på barnomsorgen.

Kommunstyrelsen har nu gett förvaltningen i uppdrag att detaljplanera och projektera för att se vilka kostnaderna blir för att bygga en ny förskola med plats för 100 barn vid Långevi.

Hur mycket den förskolan ska kosta är oklart. Beslut om finansiering ska fattas av fullmäktige.

– Vi tycker att Långevi är en bra placering, men vi får se vad det kostar först, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

– Det finns önskemål om att ha något i Bengtsfors centrum och det är det vi nu vill gå vidare med. Vi behöver hitta en ändamålsenlig lösning som håller över tid. Några lämpliga lediga lokaler finns inte, fortsätter han.

Skolchefen Carl-Göran Strutz har meddelat att Olympen försvinner som förskola. I stället undersöks möjligheterna att använda lokalerna som komplement till Franserudsskolan.

Hanna Glimmersten tycker att det vore bättre att satsa pengar på en upprustning av Olympen i stället för att lägga ner den.

– Lokalerna kanske skulle behöva rustas upp, men att lägga en massa pengar på en helt ny förskola handlar förstås om helt andra summor. Barnen behöver en trygg plats och inte försvinna i en stor förskola med 100 barn.

– Kommunen visar ingen respekt för småbarn. Det måste vara folk som har med barn att göra som bestämmer de här sakerna.

Men Carl-Göran Strutz anser att kommunen går vidare med det bästa alternativet.

– Vi har tagit hänsyn till infrastruktur, miljö och närheten till naturen. Det blir bra för barnen.

Varför inte befintliga lokaler i andra orter?

– Barnen har olika tider och att transportera barn från Bengtsfors till våra andra tätorter är inte görligt. Förskolebarn och kollektivtrafik är inte kompatibla.

Varför gick inte informationen ut tidigare?

– Personalen har fått veta det här via sitt fack och att kontakta 100-tals föräldrar är för omfattande. Vi har inte frångått de demokratiska principerna.

– Det kom som en chock att läsa det här i tidningen. Vi föräldrar visste ingenting. Mycket dålig hanterat av kommunen, säger Hanna Glimmersten som har två barn på Olympen.

Hon, och många med henne, har uttryckt åsikter på Dalslänningens Facebooksida efter publiceringen.

Hanna Glimmersten anser att kommunen borde använda sig av redan befintliga lokaler i stället för att bygga.

– Det finns lämpliga lokaler i Bengtsfors tätort, Billingsfors, Skåpafors och Årbol. Det går att hålla i gång Olympen samtidigt. Varför bygga en helt ny förskola som kostar en massa pengar? undrar Glimmersten.

Bakgrunden till diskussionen är det kraftigt ökande trycket på barnomsorgen.

Kommunstyrelsen har nu gett förvaltningen i uppdrag att detaljplanera och projektera för att se vilka kostnaderna blir för att bygga en ny förskola med plats för 100 barn vid Långevi.

Hur mycket den förskolan ska kosta är oklart. Beslut om finansiering ska fattas av fullmäktige.

– Vi tycker att Långevi är en bra placering, men vi får se vad det kostar först, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

– Det finns önskemål om att ha något i Bengtsfors centrum och det är det vi nu vill gå vidare med. Vi behöver hitta en ändamålsenlig lösning som håller över tid. Några lämpliga lediga lokaler finns inte, fortsätter han.

Skolchefen Carl-Göran Strutz har meddelat att Olympen försvinner som förskola. I stället undersöks möjligheterna att använda lokalerna som komplement till Franserudsskolan.

Hanna Glimmersten tycker att det vore bättre att satsa pengar på en upprustning av Olympen i stället för att lägga ner den.

– Lokalerna kanske skulle behöva rustas upp, men att lägga en massa pengar på en helt ny förskola handlar förstås om helt andra summor. Barnen behöver en trygg plats och inte försvinna i en stor förskola med 100 barn.

– Kommunen visar ingen respekt för småbarn. Det måste vara folk som har med barn att göra som bestämmer de här sakerna.

Men Carl-Göran Strutz anser att kommunen går vidare med det bästa alternativet.

– Vi har tagit hänsyn till infrastruktur, miljö och närheten till naturen. Det blir bra för barnen.

Varför inte befintliga lokaler i andra orter?

– Barnen har olika tider och att transportera barn från Bengtsfors till våra andra tätorter är inte görligt. Förskolebarn och kollektivtrafik är inte kompatibla.

Varför gick inte informationen ut tidigare?

– Personalen har fått veta det här via sitt fack och att kontakta 100-tals föräldrar är för omfattande. Vi har inte frångått de demokratiska principerna.