2015-12-11 06:00

2015-12-11 06:00

Rondell byggs vid Skåpakorsningen

BENGTSFORS: Mångmiljonssatsning

Det kommer att byggas en rondell vid Skåpaforskorsningen. 8 miljoner kronor i statliga medel kommer att satsas för projektet. Men det kommer att bli fler insatser.

– Glädjande, säger Per Eriksson (S) ordförande för kommunstyrelsen i Bengtsfors.

– Vi har fått gehör för våra önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder, viket är väldigt bra. Den del av väg 164 som går genom vår kommun är hårt trafikerad och det här kommer att bidra positivt till en höjd trafiksäkerhet, fortsätter han.

Mest nödvändigt

En åtgärdsplan har tagits fram av Trafikverket och Västtrafik i samarbete med berörda kommuner och Fyrbodals kommunalförbund.

Bengtsfors kommuns planchef, Annika Karlsson, har varit med i arbetsgruppen.

– Vi har fört fram vilka behov vi ser som mest nödvändiga på länsväg 164 när det gäller framkomlighet och arbetspendling, säger hon.

Trafikosäker

– Skåpaforskorsningen är trafikosäker, framför allt från Åmålshållet där bilar blir stående och väntar på trafik som kommer söderifrån. Trots att sikten är begränsad är det många som chansar och svänger ut. Trafiken söderifrån kommer ofta fort, och många gasar på lite extra för att komma upp för backen mot Bengtsfors, säger Annika Karlsson.

Sommartid kan det också bli köer som stoppar trafikflödet, vilket en rondell motverkar.

Men det finns en del negativa effekter med en rondell.

Vissa problem

– Ett problem kan bli att den tunga trafiken upplever en cirkulationsplats här som ett hinder eftersom de får bromsa ner. Men vi tycker att det är värt det för att få till en säkrare vägkorsning, säger Annika Karlsson.

Västra Götalandsregionen har avsatt totalt 30 miljoner kronor för en åtgärdsplan längs stråket Strömstad-Bengtsfors-Åmål-Karlstad. Det handlar om åtgärder för att underlätta för studie- och arbetspendling.

Stigningsfält

8 miljoner kommer alltså att användas till rondellen i Skåpafors. Vidare satsas det 8,8 miljoner på ett stigningsfält vid Hultbacken i Edsleskog och 4,2 miljoner för vänstersvängfält i Dals-Eds kommun.

I Dals-Ed handlar det om förbättrade åtgärder vad gäller vänstersvängfält i Ed för svängande från väg 164 in till väg 2183 (infarten vid brandstationen till Eds tätort), hastighetssäkring av 60 kilometer i timmen och förbättrad vägvisning vid samma ställe.

Sikten ska röjas

Utöver detta blir det siktröjning på några platser. Bland annat vid Kårslätt i korsningen mellan väg 164 och väg 166.

Samtliga åtgärder ska genomföras under 2016 och 2017, men innan dess ska de projekteras och handlas upp. Det blir Trafikverket som håller i de delarna.

Rondellen byggs 2017

– I bästa fall blir det ett bygge av Skåpaforsrondellen 2017, säger Annika Karlsson.

– Glädjande, säger Per Eriksson (S) ordförande för kommunstyrelsen i Bengtsfors.

– Vi har fått gehör för våra önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder, viket är väldigt bra. Den del av väg 164 som går genom vår kommun är hårt trafikerad och det här kommer att bidra positivt till en höjd trafiksäkerhet, fortsätter han.

Mest nödvändigt

En åtgärdsplan har tagits fram av Trafikverket och Västtrafik i samarbete med berörda kommuner och Fyrbodals kommunalförbund.

Bengtsfors kommuns planchef, Annika Karlsson, har varit med i arbetsgruppen.

– Vi har fört fram vilka behov vi ser som mest nödvändiga på länsväg 164 när det gäller framkomlighet och arbetspendling, säger hon.

Trafikosäker

– Skåpaforskorsningen är trafikosäker, framför allt från Åmålshållet där bilar blir stående och väntar på trafik som kommer söderifrån. Trots att sikten är begränsad är det många som chansar och svänger ut. Trafiken söderifrån kommer ofta fort, och många gasar på lite extra för att komma upp för backen mot Bengtsfors, säger Annika Karlsson.

Sommartid kan det också bli köer som stoppar trafikflödet, vilket en rondell motverkar.

Men det finns en del negativa effekter med en rondell.

Vissa problem

– Ett problem kan bli att den tunga trafiken upplever en cirkulationsplats här som ett hinder eftersom de får bromsa ner. Men vi tycker att det är värt det för att få till en säkrare vägkorsning, säger Annika Karlsson.

Västra Götalandsregionen har avsatt totalt 30 miljoner kronor för en åtgärdsplan längs stråket Strömstad-Bengtsfors-Åmål-Karlstad. Det handlar om åtgärder för att underlätta för studie- och arbetspendling.

Stigningsfält

8 miljoner kommer alltså att användas till rondellen i Skåpafors. Vidare satsas det 8,8 miljoner på ett stigningsfält vid Hultbacken i Edsleskog och 4,2 miljoner för vänstersvängfält i Dals-Eds kommun.

I Dals-Ed handlar det om förbättrade åtgärder vad gäller vänstersvängfält i Ed för svängande från väg 164 in till väg 2183 (infarten vid brandstationen till Eds tätort), hastighetssäkring av 60 kilometer i timmen och förbättrad vägvisning vid samma ställe.

Sikten ska röjas

Utöver detta blir det siktröjning på några platser. Bland annat vid Kårslätt i korsningen mellan väg 164 och väg 166.

Samtliga åtgärder ska genomföras under 2016 och 2017, men innan dess ska de projekteras och handlas upp. Det blir Trafikverket som håller i de delarna.

Rondellen byggs 2017

– I bästa fall blir det ett bygge av Skåpaforsrondellen 2017, säger Annika Karlsson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.