2015-12-06 11:50

2015-12-07 13:38

Träd i vägen och högt vatten

BENGTSFORS: Nya problem efter hårt väder

Natten till söndagen blev mycket blåsig och regnig, och åter har trafikanter i vårt område fått problem. Än har det dock inte kommit in så många rapporter om översvämningar, vilket SMHI varnade för.

De hårda vindarna gjorde att träd fortsatte att falla och några av dem hamnade på vägarna.

En bild från Susann Sterneblad visar ett träd som hamnade en bit in på Sandgärdesgatan i Bengtsfors, men trädet togs snabbt bort av de boende.

Väg 2117 vid Högsäters kyrka ska också ha påverkats av ett nedfallet träd.

I norra Dalsland, i Vårvikstrakten, var det elavbrott igen på söndagsmorgonen, men det avhjälptes fram på förmiddagen.

Och höga vattenflöden ställde till det på sina håll. Bland annat var det besvärligt att ta sig förbi kyrkan i Bengtsfors, där Karlsbergsvägen delvis var översvämmad.

Den största varningen för höga flöden från SMHI gällde området söderut från Uddevalla, där det är klass 3-varning som gäller. Det betyder extremt höga flöden med stor fara för allmänheten och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

I andra delar av Västsverige har SMHI satt en klass 2-varning, eller en klass 1-varning, och det står för mycket höga flöden respektive höga flöden.

De hårda vindarna gjorde att träd fortsatte att falla och några av dem hamnade på vägarna.

En bild från Susann Sterneblad visar ett träd som hamnade en bit in på Sandgärdesgatan i Bengtsfors, men trädet togs snabbt bort av de boende.

Väg 2117 vid Högsäters kyrka ska också ha påverkats av ett nedfallet träd.

I norra Dalsland, i Vårvikstrakten, var det elavbrott igen på söndagsmorgonen, men det avhjälptes fram på förmiddagen.

Och höga vattenflöden ställde till det på sina håll. Bland annat var det besvärligt att ta sig förbi kyrkan i Bengtsfors, där Karlsbergsvägen delvis var översvämmad.

Den största varningen för höga flöden från SMHI gällde området söderut från Uddevalla, där det är klass 3-varning som gäller. Det betyder extremt höga flöden med stor fara för allmänheten och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

I andra delar av Västsverige har SMHI satt en klass 2-varning, eller en klass 1-varning, och det står för mycket höga flöden respektive höga flöden.