2015-12-06 14:11

2015-12-06 14:13

Fortsatta trafikproblem – vatten på vägen

ÖDEBORG: Fortsatta trafikproblem

Väg 2067 mellan Ödeborgs kyrka och Kuserud är delvis översvämmad.

Trafikverket varnar för att det är mycket vatten på väg 2067, och dessutom ska det vara hål i vägen, vilket ställer till det ytterligare.

Det är också fortsatt mycket vatten vid Bengtsfors kyrka.

På länsväg 164 ska ett träd ha hamnat på vägen vid Vassända strax utanför Ed.

Träd över vägen ska det också ligga eller ha legat vid Sundals Ryr på väg 2131, väster om Brålanda, liksom på vägen mellan Saltkällan och Valbo Ryr, öster om Munkedal.

Trafikverket varnar för att det är mycket vatten på väg 2067, och dessutom ska det vara hål i vägen, vilket ställer till det ytterligare.

Det är också fortsatt mycket vatten vid Bengtsfors kyrka.

På länsväg 164 ska ett träd ha hamnat på vägen vid Vassända strax utanför Ed.

Träd över vägen ska det också ligga eller ha legat vid Sundals Ryr på väg 2131, väster om Brålanda, liksom på vägen mellan Saltkällan och Valbo Ryr, öster om Munkedal.