2015-12-04 06:00

2015-12-04 06:00

Policyn skulle ha förnyats 2010

BENGTSFORS: Riktlinjer för upphandling följs inte

Bengtsfors kommuns inköpspolicy är föråldrad, och de kommunala bolagen känner knappt till att den finns. Dalslänningen kan nu berätta att kommunen har riktlinjer som inte följs och att skapandet av en ny policy har skjutits upp i flera år.

– Det är inte bra naturligtvis att bryta med policyn, men det är inte olagligt, säger kommunchefen Solveig Andersson.

Inköpspolicyn, som klubbades av kommunfullmäktige 2007, är det i särklass äldsta av kommunens styrdokument. I den står det att alla inköp som görs av kommunen under fem basbelopp, vilket motsvarar cirka 200 000 kronor, ska annonseras ut.

På den tiden var kommunen tvingad att själv ange en gräns för när upphandlingar skulle annonseras ut, men sedan 2007 har det hänt en del med lagen om offentlig upphandling, som reglerar hur kommunens inköp ska gå till. Nu ligger den lagstadgade gränsen för när inköp måste annonseras ut på cirka 500 000 kronor.

Kommunens policy säger dock fortfarande att det ska annonseras efter att 200 000-kronorsgränsen passerats. När Dalslänningen begär att få ta del av de kommunala bolagens inköp som överskrider 200 000 visar det sig att ingen av dem annonserat ut sina inköp, utan i stället vänt sig direkt till ett antal företag och hämtat in anbud.

Okänd policy

Bolagen känner heller inte till kommunens policy.

– Jag har gått helt enligt de beloppsgränser som lagen anger. Men jag har inte läst några direktiv till bolaget. Det måste jag ärligt säga att jag inte har uppfattat att vi har några, säger Pär Nilsson, vd för Bengtsforshus.

Vad skulle det innebära för Bengtsforshus om ni följde kommunens policy?

– Det skulle bli ohållbart om vi ska gå ut med en offentlig upphandling för de beloppen, med allt vad det innebär.

Ekonomiavdelningen diskuterade redan 2010 hur en ny policy skulle se ut, men enligt ekonomichef Sten-Inge Lilja blev det inte av på grund av den höga arbetsbelastningen vid den tiden.

– Tanken är att det ska upp en ny policy nu, säger han. När man ändrar ett policydokument är det inte bara beloppgränsen det handlar om, utan det handlar om hur vi gör våra upphandlingar med bland annat miljökriterier.

Enligt kommunchef Solveig Andersson har kommunen gjort annat för att se till att uphandlingar sköts på rätt sätt, bland annat den upphandlingskurs som nyligen avslutats.

– Det har varit mycket bra diskussioner där, säger hon. Men självklart ska vi ha ordning på våra styrdokument.

– Det är inte bra naturligtvis att bryta med policyn, men det är inte olagligt, säger kommunchefen Solveig Andersson.

Inköpspolicyn, som klubbades av kommunfullmäktige 2007, är det i särklass äldsta av kommunens styrdokument. I den står det att alla inköp som görs av kommunen under fem basbelopp, vilket motsvarar cirka 200 000 kronor, ska annonseras ut.

På den tiden var kommunen tvingad att själv ange en gräns för när upphandlingar skulle annonseras ut, men sedan 2007 har det hänt en del med lagen om offentlig upphandling, som reglerar hur kommunens inköp ska gå till. Nu ligger den lagstadgade gränsen för när inköp måste annonseras ut på cirka 500 000 kronor.

Kommunens policy säger dock fortfarande att det ska annonseras efter att 200 000-kronorsgränsen passerats. När Dalslänningen begär att få ta del av de kommunala bolagens inköp som överskrider 200 000 visar det sig att ingen av dem annonserat ut sina inköp, utan i stället vänt sig direkt till ett antal företag och hämtat in anbud.

Okänd policy

Bolagen känner heller inte till kommunens policy.

– Jag har gått helt enligt de beloppsgränser som lagen anger. Men jag har inte läst några direktiv till bolaget. Det måste jag ärligt säga att jag inte har uppfattat att vi har några, säger Pär Nilsson, vd för Bengtsforshus.

Vad skulle det innebära för Bengtsforshus om ni följde kommunens policy?

– Det skulle bli ohållbart om vi ska gå ut med en offentlig upphandling för de beloppen, med allt vad det innebär.

Ekonomiavdelningen diskuterade redan 2010 hur en ny policy skulle se ut, men enligt ekonomichef Sten-Inge Lilja blev det inte av på grund av den höga arbetsbelastningen vid den tiden.

– Tanken är att det ska upp en ny policy nu, säger han. När man ändrar ett policydokument är det inte bara beloppgränsen det handlar om, utan det handlar om hur vi gör våra upphandlingar med bland annat miljökriterier.

Enligt kommunchef Solveig Andersson har kommunen gjort annat för att se till att uphandlingar sköts på rätt sätt, bland annat den upphandlingskurs som nyligen avslutats.

– Det har varit mycket bra diskussioner där, säger hon. Men självklart ska vi ha ordning på våra styrdokument.