2015-12-04 06:00

2015-12-04 06:00

Många vattenläckor i år

BENGTSFORS: Totalt 95 fel registrerade under 2015

Vatten- och avloppsledningarna i Bengtsfors kommun har problem med läckor.
Under 2015 har totalt 95 fel registrerats.
Kommunens revisorer har hittat en hel del att anmärka på.

– När vi gjorde vårt granskningsbesök fanns 21 registrerade ärenden. Totalt 95 fel har registrerats under det senaste året, säger kommunrevisor Nils-Gunnar Nilsson (M).

Han menar att det inte alls är ovanligt i jämförelse med andra kommuner.

– Men det är ju ingen tröst i bedrövelsen.

Vatten- och avloppsanläggningarna i Bengtsfors kommun är gamla och i behov av upprustning.

Stort investeringsbehov

Det planerade investeringsbehovet uppgår till 100 miljoner kronor och det finns behov av att bygga ett nytt reningsverk.

Enligt intervjuer som revisorerna gjort med berörda tjänstemän talas det om att det har funnits ”en otroligt hög belastning” på de fem lokala reningsverk som finns i kommunen.

På reningsverket i Bengtsfors är belastningen fortfarande stor. Det kommer att behövas omfattande åtgärder.

Omkring 100 miljoner kronor beräknas vara nödvändigt i investeringar för att bygga ett nytt reningsverket.

74 procent av allt vatten är ovidkommande (vatten som inte är rent spillvatten, till exempel regnvatten).

– Det innebär mycket spill vid reningsverken eftersom regnvatten och dagvatten inte skiljs. Anläggningarna riskerar att bli överbelastade.

– Kommunen följer inte underhållscykeln, vilket är allvarligt. Effekten blir att man måste skjuta upp underhållskostnader och då kan det bli högre belopp, säger Nils-Gunnar Nilsson.

Ett känt problem

Christina Lundqvist (S) är ordförande för tekniska nämnden.

– Det här är ett känt problem hos oss i tekniska nämnden och det finns också en plan för hur vi ska hantera vatten- och avloppsfrågor framöver, säger hon.

Under det senaste fullmäktigemötet antogs en ny policy för vatten och avlopp.

– Det är bra, policyn är ett omfattande styrdokument som är viktig för att man ska börja komma till rätta med de här problemen. För det behöver göras saker. Annars kan det komma att krävas akuta insatser, säger Nils-Gunnar Nilsson.

– När vi gjorde vårt granskningsbesök fanns 21 registrerade ärenden. Totalt 95 fel har registrerats under det senaste året, säger kommunrevisor Nils-Gunnar Nilsson (M).

Han menar att det inte alls är ovanligt i jämförelse med andra kommuner.

– Men det är ju ingen tröst i bedrövelsen.

Vatten- och avloppsanläggningarna i Bengtsfors kommun är gamla och i behov av upprustning.

Stort investeringsbehov

Det planerade investeringsbehovet uppgår till 100 miljoner kronor och det finns behov av att bygga ett nytt reningsverk.

Enligt intervjuer som revisorerna gjort med berörda tjänstemän talas det om att det har funnits ”en otroligt hög belastning” på de fem lokala reningsverk som finns i kommunen.

På reningsverket i Bengtsfors är belastningen fortfarande stor. Det kommer att behövas omfattande åtgärder.

Omkring 100 miljoner kronor beräknas vara nödvändigt i investeringar för att bygga ett nytt reningsverket.

74 procent av allt vatten är ovidkommande (vatten som inte är rent spillvatten, till exempel regnvatten).

– Det innebär mycket spill vid reningsverken eftersom regnvatten och dagvatten inte skiljs. Anläggningarna riskerar att bli överbelastade.

– Kommunen följer inte underhållscykeln, vilket är allvarligt. Effekten blir att man måste skjuta upp underhållskostnader och då kan det bli högre belopp, säger Nils-Gunnar Nilsson.

Ett känt problem

Christina Lundqvist (S) är ordförande för tekniska nämnden.

– Det här är ett känt problem hos oss i tekniska nämnden och det finns också en plan för hur vi ska hantera vatten- och avloppsfrågor framöver, säger hon.

Under det senaste fullmäktigemötet antogs en ny policy för vatten och avlopp.

– Det är bra, policyn är ett omfattande styrdokument som är viktig för att man ska börja komma till rätta med de här problemen. För det behöver göras saker. Annars kan det komma att krävas akuta insatser, säger Nils-Gunnar Nilsson.