2015-12-03 16:13

2015-12-03 17:03

Kommunalförbund under upplösning

DALSLAND: Alla Dalslandskommuner lämnar

Åmål var först. Nu följer de övriga Dalslandskommunerna efter och säger upp avtalet med Dalslandskommunernas kommunalförbund från årsskiftet.

– Vi gör det för att få handlingsutrymme, men det betyder inte slutet på samarbetet mellan kommunerna, säger Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed.

Medlemskapet togs upp som ett extraärende vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags.

Det handlar om ett års uppsägningstid där medlemskommunerna kan diskutera och komma fram till en fortsättning av former för samarbete.

Fortsatt samarbete

– Oavsett hur det går kommer vi att samarbeta i Dalslandsspecifika frågor, säger han.

Enligt Carling är alla fyra kvarstående kommuner beredda att säga upp avtalet. Det slutgiltiga beslutet för Dals-Eds del tas på kommunfullmäktige den 16 december.

Per Jonsson (C) är vice ordförande för kommunstyrelsen i Bengtsfors. Han tycker att det nuvarande samarbetet i Dalslandskommunernas kommunalförbund fungerar bra.

– Jag har uppfattat att det är flera Dalslandskommuner som vill ha en nystart av samarbetet. Här har vi möjlighet till detta. Vi tycker från Bengtsfors sida att det nuvarande samarbetet fungerar bra, men vi ska ta upp frågan i kommunstyrelsen om hur vi ser på framtiden för kommunalförbundet på vårt nästa möte den 9 december, säger Per Jonsson.

Bara två alternativ

Dalslandskommunernas kommunalförbund har varit föremål för diskussioner länge och i olika omgångar. I förra veckan presenterade revisionsbolaget PWC en analys av förbundet för politikerna. I den finns det två alternativ.

Antingen ett bantat kommunalförbund, eller en nedläggning. Det mesta tycks tala för en nedläggning.

Föreslår omtag

Med utgångspunkt av detta har samtliga kommunchefer i Dalsland har föreslagit sina respektive fullmäktige två saker.

Dels att kommunerna ska säga upp det nuvarande avtalet och begära utträde ur kommunalförbund, dels öppna för andra samarbetsformer.

När Dalslands kommunalförbund, som det hette från början, startades handlade verksamheten om att driva utvecklingsfrågor. Det sker numera i Fyrbodals kommunalförbund.

2007 bytte kommunalförbundet namn till Dalslandskommunernas kommunalförbund och jobbade därefter mest med administrativa frågor.

Troligt scenario

Kommunernas gemensamma system för biblioteken och de kommunanställdas löner sköts från kontoret i Håverud. Där har också energirådgivningen sin bas medan Dalslands Miljökontor finns representerat i medlemskommunerna. Dock inte i Åmål, som heller inte är med i samarbetet med energirådgivningen.

Kommuner värdar

Ett troligt framtidsscenario är att Dalslandskommunernas kommunalförbund läggs ner i sin nuvarande form. Kontoret i Håverud stängs och de anställda som arbetar med gemensamma administrativa system får flytta på sig.

– Där kan man tänka sig att en kommun blir värdkommun varifrån exempelvis lönerna sköts och att man skriver någon form av kontrakt med de övriga. Vi ska fortsätta att samarbeta. Det är viktigt, säger Martin Carling.

– Vi gör det för att få handlingsutrymme, men det betyder inte slutet på samarbetet mellan kommunerna, säger Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed.

Medlemskapet togs upp som ett extraärende vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags.

Det handlar om ett års uppsägningstid där medlemskommunerna kan diskutera och komma fram till en fortsättning av former för samarbete.

Fortsatt samarbete

– Oavsett hur det går kommer vi att samarbeta i Dalslandsspecifika frågor, säger han.

Enligt Carling är alla fyra kvarstående kommuner beredda att säga upp avtalet. Det slutgiltiga beslutet för Dals-Eds del tas på kommunfullmäktige den 16 december.

Per Jonsson (C) är vice ordförande för kommunstyrelsen i Bengtsfors. Han tycker att det nuvarande samarbetet i Dalslandskommunernas kommunalförbund fungerar bra.

– Jag har uppfattat att det är flera Dalslandskommuner som vill ha en nystart av samarbetet. Här har vi möjlighet till detta. Vi tycker från Bengtsfors sida att det nuvarande samarbetet fungerar bra, men vi ska ta upp frågan i kommunstyrelsen om hur vi ser på framtiden för kommunalförbundet på vårt nästa möte den 9 december, säger Per Jonsson.

Bara två alternativ

Dalslandskommunernas kommunalförbund har varit föremål för diskussioner länge och i olika omgångar. I förra veckan presenterade revisionsbolaget PWC en analys av förbundet för politikerna. I den finns det två alternativ.

Antingen ett bantat kommunalförbund, eller en nedläggning. Det mesta tycks tala för en nedläggning.

Föreslår omtag

Med utgångspunkt av detta har samtliga kommunchefer i Dalsland har föreslagit sina respektive fullmäktige två saker.

Dels att kommunerna ska säga upp det nuvarande avtalet och begära utträde ur kommunalförbund, dels öppna för andra samarbetsformer.

När Dalslands kommunalförbund, som det hette från början, startades handlade verksamheten om att driva utvecklingsfrågor. Det sker numera i Fyrbodals kommunalförbund.

2007 bytte kommunalförbundet namn till Dalslandskommunernas kommunalförbund och jobbade därefter mest med administrativa frågor.

Troligt scenario

Kommunernas gemensamma system för biblioteken och de kommunanställdas löner sköts från kontoret i Håverud. Där har också energirådgivningen sin bas medan Dalslands Miljökontor finns representerat i medlemskommunerna. Dock inte i Åmål, som heller inte är med i samarbetet med energirådgivningen.

Kommuner värdar

Ett troligt framtidsscenario är att Dalslandskommunernas kommunalförbund läggs ner i sin nuvarande form. Kontoret i Håverud stängs och de anställda som arbetar med gemensamma administrativa system får flytta på sig.

– Där kan man tänka sig att en kommun blir värdkommun varifrån exempelvis lönerna sköts och att man skriver någon form av kontrakt med de övriga. Vi ska fortsätta att samarbeta. Det är viktigt, säger Martin Carling.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.