2015-12-01 06:00

2015-12-01 06:00

Hjälp i väntan på ambulans

FÄRGELANDA: Kommer dock dröja innan satsningen kommer igång

I väntan på ambulans ska kommuninvånare i Färgelanda få besök av en sjuksköterska för ett första omhändertagande. Men för att köra i gång satsningen krävs fler sjuksköterskor, en yrkesgrupp som i dag svår att rekrytera.

Färgelanda kommun har sedan 2010 varit med i samverkande sjukvård, steg ett. Det innebär att när sjukvårdsupplysningen, jourcentralen eller MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) har kontakt med en patient via telefon och behöver göra en bedömning, kan en kommunanställd sjuksköterska gör ett hembesök.

Steg två innebär att den kommunanställda sjuksköterskan larmas vid ambulansens prio ett-larm, för att göra ett första omhändertagande innan ambulans anländer.

– Det gäller inte larm med barn, trafikolyckor eller larm där sjuksköterskan riskerar att möta våld eller hot, säger Christina Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Färgelanda kommun.

Den samverkande sjukvården gäller dygnet runt alla dagar.

I onsdags förra veckan beslutade kommunstyrelsen i Färgelanda att införa steg två. Men för att kunna göra det krävs mer personal.

– För att vi ska kunna klara av att genomföra det här måste vi uppgradera organisationen. Vi måste vara minst två sjuksköterskor per pass dygnet runt, säger Christina Olsson.

Pengarna räcker inte

Kommunerna som medverkar får en engångssumma om 400 000 kronor och sedan 4 000 kronor per utfört uppdrag. För Färgelanda kommuns del räcker dock inte ersättningen till. För att kunna anställda fler sjuksköterskor har kommunstyrelsen skjutit till 480 000 kronor, som ska tas från den ofördelade potten 2016.

Att anställa fler sjuksköterskor är i dag en utmaning då det är stor brist på yrkesgruppen.

– Vid rekryteringen kommer vi att informera om vårt deltagande i samverkande sjukvård och hoppas att det kan fungera som ett dragplåster, säger Christina Olsson.

I nuläget är det oklart hur många uppdrag det kommer att bli.

– Statistiken visar på olika uppgifter.

Sjuksköterskorna som medverkar i samverkan erbjuds en utbildning inom akutsjukvård på tre dagar. Samverkande sjukvård har också ett samarbete med Högskolan Väst, som erbjuder en högskoleutbildning i akutsjukvård.

Färgelanda kommun har sedan 2010 varit med i samverkande sjukvård, steg ett. Det innebär att när sjukvårdsupplysningen, jourcentralen eller MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) har kontakt med en patient via telefon och behöver göra en bedömning, kan en kommunanställd sjuksköterska gör ett hembesök.

Steg två innebär att den kommunanställda sjuksköterskan larmas vid ambulansens prio ett-larm, för att göra ett första omhändertagande innan ambulans anländer.

– Det gäller inte larm med barn, trafikolyckor eller larm där sjuksköterskan riskerar att möta våld eller hot, säger Christina Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Färgelanda kommun.

Den samverkande sjukvården gäller dygnet runt alla dagar.

I onsdags förra veckan beslutade kommunstyrelsen i Färgelanda att införa steg två. Men för att kunna göra det krävs mer personal.

– För att vi ska kunna klara av att genomföra det här måste vi uppgradera organisationen. Vi måste vara minst två sjuksköterskor per pass dygnet runt, säger Christina Olsson.

Pengarna räcker inte

Kommunerna som medverkar får en engångssumma om 400 000 kronor och sedan 4 000 kronor per utfört uppdrag. För Färgelanda kommuns del räcker dock inte ersättningen till. För att kunna anställda fler sjuksköterskor har kommunstyrelsen skjutit till 480 000 kronor, som ska tas från den ofördelade potten 2016.

Att anställa fler sjuksköterskor är i dag en utmaning då det är stor brist på yrkesgruppen.

– Vid rekryteringen kommer vi att informera om vårt deltagande i samverkande sjukvård och hoppas att det kan fungera som ett dragplåster, säger Christina Olsson.

I nuläget är det oklart hur många uppdrag det kommer att bli.

– Statistiken visar på olika uppgifter.

Sjuksköterskorna som medverkar i samverkan erbjuds en utbildning inom akutsjukvård på tre dagar. Samverkande sjukvård har också ett samarbete med Högskolan Väst, som erbjuder en högskoleutbildning i akutsjukvård.

Samverkande sjukvård:

Det startade som ett projekt i Strömstad och Tanum år 2009. Syftet var att ta fram förslag till samverkansformer för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Samverkande sjukvård samordnar sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde och tas tillvara på ett mer effektivt sätt för att ge invånaren rätt vård på rätt plats.

Källa: